تخلیه زندان گوهر دشت با چه هدفی صورت می گیرد؟

ای روزها یکی از خبرهای نگران کننده برای بسیاری از خانواده‌های زندانی و نیز فعالان سیاسی و حقوق بشری تخلیه زندان گوهر دشت یا همان رجایی شهر است. زندانی که به درستی یادآور چهره واقعی جنایات حاکمیت ولایت فقیه بعد از ۴۴ سال است.

چه بسیار زندانیان و عاشقان آزادی ایران که در این زندان شکنجه شدند و چه بسیاری که سربدار شدند  و چه بسیاری که سالیان عزیز عمرشان را در این زندان سپری کردند.

اکنون سوال این است که چرا رژیم  در حال تخلیه این زندان است؟ چرا از زندان گوهر دشت شروع کرد؟  این زندان چه ویژگی داشته است؟

پاسخ به این سوالات و داستان زندان گوهر دشت را در این مقاله ایران آزادی دنبال کنید

https://fa.iranfreedom.org/تخلیه-زندان-گوهردشت؛-آیا-خامنهای-در/

آیا خامنه‌ای در صدد از بین بردن اسناد جنایت است؟

تخلیه زندان گوهردشت؛ آیا خامنه‌ای در صدد از بین بردن اسناد

انتقال زندان گوهردشت کرج به خارج از استان البرز، اقدامی که پیش از این در دستور کار حکومت ولایت فقیه قرار گرفته و اجرایی‌کردن آن آغاز شده بود و حالا فاضل