ترانه جالب سیسمونی هم به بازار امد، “میخوای باشن فکر ما”

ترانه و اهنگ هم برای سیسمونی خریدن خانواده قالیباف منتشر شد ویدئو

موضوع سیسمونی خریدن خانواده محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس از ترکیه هنوز سوژه روز فضای مجازی و افکار عمومی است و برای آن ترانه و آهنگ هم منتشر شد! خبر فوری