ترفندهای رژیم آخوندی برای رأی سازی و سرپوش گذاشتن برای تحریم انتخابات

shora

نمایش انتخابات- شماره ۳۵

 ترفندهای رژیم آخوندی برای رأی سازی و سرپوش گذاشتن برای تحریم انتخابات.

به گزارش ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور، پاسداران و نیروهای اطلاعاتی و سرویسهای بیت خامنه ای به طور گسترده به تقلب و رأی سازی اشتغال دارند. این در حالیست که انتخابات با بی اعتنایی کامل مردم مواجه است به عنوان نمونه در شعبه میدان امام حسین که یکی از پرجمعیت ترین نقاط تهران است، طی ۴۵ دقیقه فقط ۵نفر برای رأی دادن مراجعه کردند.

برخی از تقلبهای گزارش شده از مناطق تهران نو، نظام آباد، وحیدیه، تهرانپارس و تا میدان امام حسین از سوی ستاد اجتماعی مجاهدین به شرح زیر است:

الف. کاهش تعداد صندوقها و حوزه ها در نقاط اصلی،  به منظور نشان دادن تراکم جمعیت و  به چشم نخوردن خلوتی حوزه ها. قبلا مراکز رأی گیری بین تهران نو، تهرانپارس تا میدان امام حسین به ۴۰ تا ۵۰ حوزه می‌رسید. در حالیکه در نمایش امسال در این فاصله حداکثر ۱۷حوزه به چشم می‌خورد. در تهران پارس در نقاطی مانند مدرسه شرق و شهرک معلمین که در نمایشهای قبلی به صورت ثابت حوزه انتخاباتی تشکیل می‌شد این بار حوزه یی ندارد.

ب. ایجاد مراکز رأی گیری در نقاط فرعی. از این مراکز که مراجعه کننده به آنها بسیار کم است، به عنوان تاریکخانه  برای تقلب و رأی سازی استفاده می شود و  عده یی از عوامل رژیم به طور مستمر در حال نوشتن رای و پرکردن صندوقها هستند در حالیکه هیچ مراجعه کننده ای در حوزه دیده نمی شود. این حوزه ها طوری در نظر گرفته شده اند که کمتر در معرض دید و فیلمبرداری یا عکسبرداری هستند. در این حوزه ها در نقاط و کوچه های فرعی باز می‌شود که کمتر جلب توجه کند.

ج- در یکی از حوزه‌های این منطقه چند تن از مزدوران تحت عنوان خانواده به حوزه رای گیری مراجعه کرده و با ۱۱شناسنامه با شماره‌های مسلسل رأی دادند که به وضوح شناسنامه هایی است که به منظور رأی سازی در اختیار مزدوران قرار گرفته است.

د- در میدان امام حسین از خودروی فیلمبرداری کانال پنج تلویزیون رژیم که برای فیلمبرداری رفته بود، عده یی سیاهی لشکر پیاده شدند تا نقش جمیعت در حوزه را بازی کنند و از آنها فیلمبرداری کنند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۴خرداد۱۳۹۲ (۱۴ژوئن۲۰۱۳)