تشبثات مذبوحانه ارتجاع و استعمار علیه مقاومت در آستانه کهکشان برلین

محمدقرایی

  حجم شیطان سازی علیه مجاهدین خلق ومقاومت به گونه ای بی سابقه درهمکاری مذبوحانه ارتجاع و استعمار درآستانه گردهمایی تاریخی وکهشکان سالانه مقاومت در۹تیر۱۴۰۳ دربرلین درمقاله بیان شده است.جزئیات مهم از نمونه های شیطان سازی ازجمله درروزنامه لوموند پاریس ، فیلم فستیوال به اصطلاح ”مستند” کودکان کمپ اشرف درسوئد وهمچنین انتقال حمید نوری دژخیم قتل عام ۱۳۶۷ در یک معامله شرم‌آور گروگانگیری از زندان سوئد به حاکمیت جلادان ذکرشده است.

مطالعه کامل مقاله رادرسایت همبستگی ملی مطالعه کنید.

https://www.hambastegimeli.com/11245