تشديد فشار و شکنجه بر زندانيان سياسی و اعضای خانواده ها و بستگان مجاهدان اشرفی

9738_891636473_nديکتاتوری آخوندی همزمان با بحران شقه در حاکميت، فشار و شکنجه بر زندانيان سياسی و اعضای خانواده ها و بستگان مجاهدان اشرفی را همزمان با خفقان و سرکوب عمومی تشديد کرده است.

زندانی سياسی زهرا منصوری، که در حال شيمی درمانی برای معالجه بيماری سرطان است، برای بازگشت به زندان احضار شده است. وی تنها سه جلسه از شيمی درمانی را انجام داده و می بايست حداقل 3تا 6 جلسه ديگر شيمی درمانی کند.

به گزارش رسيده رژيم آخوندی از اعزام زندانی سياسی خانم مطهره بهرامی که به خاطر شرايط زندان دچار بيماريهای وخيم از جمله ديسک کمر شده است، به بيمارستان خودداری می کند. وی 62سال دارد و به تشخيص پزشکان بايد مورد عمل جراحی قرار گيرد. دادستانی جنايتکار رژيم با اعزام زندانی سياسی مطهره بهرامی به بيمارستان مخالفت می کند. همسر و پسر اين زندانی سياسی محسن دانشپورمقدم و احمد دانشپورمقدم که در عاشورای 88 در منزلشان دستگير شده اند، به اعدام محکوم شده اند. و دوتن ديگر از اقوام آنها به زندانهای سنگين محکوم شده اند.