تشکيل زنجيره انسانی مردم خوزستان در اعتراض به طرح رژيم برای انتقال آب کارون

بنا به گزارشات رسیده, روز چهارشنبه 24 مهر، مردم خوزستان از شهرهای مختلف برای اعتراض به طرح رژيم برای انتقال آب کارون به مناطق مرکزی در ساحل غربی اين رود يک زنجيره انسانی به نشانه حفاظت از آن تشکيل دادند.
در اين حرکت اعتراضی اهالی رامهرمز، آبادان، خرمشهر، مسجد سليمان، دشت آزادگان، شادگان و چند شهر ديگر خوزستان شرکت داشتند.

این نمایش پرده‌ای نیاز به جاوااسکریپت دارد.

لازم به يادآوری است رژيم آخوندی برای تأمين آب طرحهای اتمی و نظامی خود در استانهای اصفهان و مرکزی قصد انتقال آب کارون را دارد و در اين زمينه بحرانی بودن وضعيت زاينده رو را بهانه کرده است. اين در حالی است که انتقال آب از يک حوضه به حوضه ديگر، کاری است که به اذعان کارشناسان خود رژيم سالهاست منسوخ شده است.