تشکیل کمپین تحریم شرکت ایران سل در اعتراض به اهانت به عمر ابن خطاب

در ایران از سوی اهل تسنن در اعتراض به اهانت شرکت مخابراتی به عمر ابن خطاب خلیفه دوم مسلمانان از اهل سنت ایران کمپین تحریم ایرانسل را تسکیل دادن که طی بیانه ای  خواسته است تا سیم کارتهای ایرانسل را روانه سطلهای زباله کنند و از خرید شارژ ایرانسل خودداری نمایند.

شرکت ایرانسل در یک مسابقه پیامکی حضرت عمر ابن الخطاب خلیفه بزرگوار دوم اسلام را “فریب خورده شیطان” نامیده است.

در بیانیه این کمپین آمده است: “برای یکبار هم که شده یکصدا و متحد و با روشهای مسالمت آمیز و مدنی به فرهنگ زشت و ناپسند فحاشی و اهانت یاوه گویان اعتراض کنیم.”

کمپین می افزاید: “اهانت شرکت ایرانسل به حضرت عمر فقط اهانت به یک شخصیت مورد احترام اهل سنت نیست. اهانت به شعور و فرهنگ و تمدن ایرانی است که از این اخلاق زشت به دور بوده و قرنها ادیان و مذاهب مختلف ایرانی با صلح و دوستی در کنار یکدیگر می زیسته اند. اجازه ندهیم بیشتر از این ما را ملعبه بازیهای پست سیاسی و مذهبی خود کنند. و از نردبان اعتقادات مردم بالا بروند و به ثروتهای میلیاردی برسند و به حماقت ملتمان بخندند.”

کمپین با این بیان که “تحریم شرکت ایرانسل می تواند یک روش خوب برای اعتراض به این شرکت و در واقع اعتراض به این رویه ناپسند باشد.” خواستار آن شده است که این اعتراض باید تا عذرخواهی رسمی شرکت ایرانسل از طریق همه رسانه ها و از جمله رادیو و تلویزیون ادامه پیدا کند.

این کمپین همچنین از مسئولین نظام و نمایندگان مجلس شورای اخوندی خواسته است تا این عمل ناپسند ایرانسل را محکوم کرده و از تکرار این اهانتها در کشور جلوگیری کنند.

کمپین از نمایندگان اهل سنت مجلس نیز درخواست کرده است که در نطقهای پیش از دستور و تذکرات خود به این مسئله اشاره کرده و اقدام زشت ایرانسل را که باعث جریحه دار شدن احساسات میلیونها اهل سنت در کشور شده است محکوم کنند.

این کمپین اعتراضی از ائمه جمعه اهل سنت در سراسر کشور نیز خواسته تا در اعتراض به اهانت بیشرمانه شرکت ایرانسل به حضرت عمر در نماز جمعه این هفته این عمل را محکوم کرده و مردم را به تحریم ایرانسل فرابخوانند.

این اقدام نمادین می تواند اعتراضی به همه اهانتهایی باشد که بر اهل سنت در رسانه های رسمی و دولتی و حتی مراکز اقتصادی روا داشته می شود.

همانگونه که علمای اهل سنت تخریب مقبره حجر ابن عدی در سوریه را محکوم کردند از اندیشمندان شیعه نیز انتظار داریم اهانت ایرانسل به خلیفه دوم مسلمانان را محکوم کرده و با هم میهنان سنی مذهب خود اعلام همبستگی کنند. تا بیش از این شاهد بی احترامی به اعتقادات و شخصیتهای مورد احترام یکدیگر نباشیم.

در بیانیه کمپین تحریم شرکت ایرانسل و اعتراض مدنی به اقدام توهین آمیز این شرکت و پیگیری این موضوع از کانالهای قانونی مانند وزارت ارتباطات، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه و … تمرین خوبی برای شیوه های مدنی و قانونمند در پیگیری مسایل و حق و حقوق افراد جامعه عنوان شده است.

این کمپین گفته است: “قطعا اگر این حرکت به صورت سراسری و هماهنگ و تا حصول نتیجه ادامه یابد این شرکت وادار به عذرخواهی از هموطنان اهل سنت خواهد شد و از این پس هزینه اهانت کردن به اعتقادات سایر هم میهنان برای دیگران نیز بسیار سنگین خواهد بود.”

کمپین دلیل اصلی تکرار اهانتها به شخصیتهای اهل سنت، را بی تفاوت بودن در مقابل این مساله و عدم پیگیری آن عنوان کرده و با دعوت به پرهیز از روشهای خشونت آمیز گفته است : “ایرانسل یک شرکت اقتصادی است و تحریم آن می تواند پیام تاوان سنگین اشتباهش را به بهترین نحو به مدیران این شرکت برساند.”