تصاویر – سه نفر در کرج در ملاء عام حلق اویز شدند

بنا به گزارشهای رسیده جلادان رژیم اخوندی سه نفر را صبح امروز، یکشنبه 27 مرداد، در ملاء عام حلق اویز کردند.

این اعدامها همزمان با شروع کار دولت روحانی در سه  منطقه رسالت، کریم اباد و فردیس انجام شد.

وزیر دادگستری دولت وی مصطفی پور محمدی دارای سابقه طولانی در در سرکوب حقوق بشر در ایران است.

تصاویر زیر مربوط به اعدام امروز یکشنبه 27 مرداد در فردیس است

http://galleri.fffi.se/#!album-355