تصویب طرح قطع کامل فروش نفت رژیم ایران در کنگره آمریکا

kongrehمجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرد که در صورت اجرایی شدن صادرات نفت  رژیم ایران را به طور کامل قطع خواهد کرد.

با تبدیل شدن این طرح به قانون با امضای رییس جمهور آمریکا، یکی از سنگین ترین تحریم ها علیه رژیم ایران اعمال خواهد شد.

بر اساس این طرح، آمریکا خریداران نفت رژیم ایران را وادار می‌کند طی یکسال از مجموع واردات نفت خود، روزانه یک میلیون بشکه بکاهند.

این طرح تنها چند روز پیش از آغاز دوره ریاست جمهوری  آخوند حسن روحانی و با رای قاطعانه 400 نماینده آمریکايی در برابر 20 رای مخالف به تصویب رسید.