تصویب لایحه ”صلح ازطریق قدرت درقرن بیست و یکم ”در سنای آمریکا

مجلس سنای آمریکا لایحه «صلح از طریق قدرت در قرن بیست و یکم» را که پیش از این در مجلس نمایندگان تصویب شده بود، با ۷۹ رای موافق در مقابل ۱۸رای مخالف به تصویب رساند.

این لایحه از ۱۵ بخش تشکیل شده که ۶ بخش آن لوایحی علیه رژیم ایران است. 

لایحه «صلح از طریق قدرت در قرن بیست و یکم» که توسط مایکل مک کال رئیس کمیته خارجی مجلس نمایندگان ارائه شده بود در اول اردیبهشت در مجلس نمایندگان با ۳۶۱ رأی موافق در برابر ۵۷ رأی مخالف تصویب شده بود.

مجلس نمایندگان آمریکا لایحه «صلح از طریق قدرت در قرن بیست و یکم» همراه با سه لایحه دیگر که در همان روز به تصویب رسانده بود، تحت عنوان لایحه H. R. ۸۱۵  به سنا ارسال کرد.

مجلس سنا پس از تصویب این لایحه، آنرا برای امضا برای رئیس جمهور آمریکا ارسال کرد تا به قانون لازم الاجرا تبدیل شود.

 رئیس جمهور آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که پس از تصویب سنا آنرا سریعا امضا خواهد کرد. 

تصویب لایحه «صلح از طریق قدرت در قرن بیست و یکم» در سنا و امضای رئیس جمهور و تبدیل آن به قانون لازم الاجرا یک تغییر اساسی در سیاست آمریکا در قبال رژیم ایران و یک ضربه سنگین به سیاست مماشات است که بیشترین خدمت را به طولانی‌تر کردن عمر فاشیسم دینی در ایران کرده است.

مطالعه کامل مطلب درسایت مجاهدین خلق ایران 

https://cuts.top/C-n1