تصویر – ادامه اعتراضات مردم پارسيان عليه طرح رژيم آخوندی برای تجزيه استان هرمزگان

بنا به گزارشات دریافتی روز شنبه 27 مهر، مردم پارسيان علیرغم تهدیدهای نیروهای سرکوبگر رژیم بار ديگرعليه طرح رژيم آخوندی برای جدا کردن اين شهر از استان هرمزگان تظاهرات کردند.

جوانان بندرعباس روز شنبه 27مهرماه در بهشت زهرای اين شهر تظاهرات کردند و به تصميم رژيم آخوندی برای جدايی پارسيان از استان هرمزگان اعتراض کردند.
در اين تظاهرات حضور زنان گسترده بود.

نیروهای سرکوبگر رژیم  عصر جمعه ۱۸-۱۰-۲۰۱۳ برای متفرق کردن تظاهرات معترضان در شهر بندرعباس اقدام به شلیک تیر هوایی کردند و به ادامه تجمع اخطار داده بودند.

این نمایش پرده‌ای نیاز به جاوااسکریپت دارد.

بنا به خبر ديگری جمعی از جوانان بندرعباس در منطقه سيد مظفر تجمع کردند و خشم خود را از تجزيه استان هرمزگان ابراز کردند. مأموران سرکوبگر نيروی انتظامی در وحشت از گسترش اين حرکت اعتراضی به جوانان حمله کردند. در يک حرکت اعتراضی ديگر مردم معترض بندرعباس عليه نماينده استانداری رژيم شعار دادند و به سمت وی بطريهای پلاستيکی آب معدنی پرتاب کردند. مأموران سرکوبگر نيروهای انتظامی سريعاً وارد شده و اقدام به پراکنده کردن مردم کردند. گزارشها حاکی است که روز جمعه مأموران سرکوبگر 35تن از جوانان معترض بندرعباس را دستگير کردند.