تظاهرات افغانها در کابل با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی

45457458489F1AFA72معترضان افغانی امروز در مقابل سفارت رژیم ایران در کابل تظاهرات کردند و پرچم رژیم آخوندی را به آتش کشیدند.

به گزارش ”کمپین صلح فعالان در تبعید”، معترضان ضمن حمل کاریکاتورهایی از خامنه ای و برخی از رهبران جهادی در افغانستان، علیه رژیم ایران شعار می دادند

بر اساس این گزارش تظاهرات کنندگان با سر دادن شعار ”مرگ بر جمهوری اسلامی” اعتراض خود را به سیاستهای مداخله جویانه رژیم ایران در افغانستان اعلام کردند.

معترضان می گویند که رژیم ایران همواره در امور افغانستان مداخله می کند.

یک از معترضان در گفتگو با خبرگزاری های محلی گفت : حرکت امروز آنان در محکوم کردن، قطع مداخلات رژیم ایران در امور افغانستان، پایان دادن به اعدام افغان های مهاجر و جلوگیری از اعزام افغان های مهاجر در سوریه از سوی رژیم ایران است.

به گفته او، این عملکرد آنها نشان می دهد که رژیم ایران همسایه خوبی در کنار افغانستان نیست.