تظاهرات در حمایت از خواست ساکنین لیبرتی در مقابل سفارت آمریکا دراستکهلم

http://galleri.fffi.se/#210

امروز شنبه ۱۶ فوریه ۲۰۱۳ برابر با ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۱  گروهی از ایرانیان و پشتبانان مجاهدین در تظاهراتی که از طرف اتحاد انجمنها برذای ایران ازاد در مقابل سفارت آمریکا در استکهلم ترتیب داده بود دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات در پی حمله موشکی هفته گذشته به کمپ لیبرتی انجام شد.

شرکت کنندگان ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به کمپ لیبرتی در روز شنبه گذشته که به منجر به کشته شدن ۷ نفر از اعضای سازمان مجتهدین خلق و مجروح شده حدود صد نفر دیگر شده بود از خواست ساکنان لیبرتی برای تضمین امنیت انها حمایت کردند.
امروز نزدیک به ۳۱۰۰ نفر ساکنان این کمپ در نامه ای خطاب به کمیساریای عالی پناهندگان خواستار شدن تا اقدامات عاجل برای انتقال این افراد به طور جمعی اجرا شود و اگر چنانچه امکان اجرای سریع این امر امکان پذیر نیست انها را موقتا تا حل نهائی موضوع انتقال به کشور ثالث به اشرف برگردانند.
تظاهرکنندگان همچنین از دولت سوئد و زارت خارجه خواستند تا اقدامات عاجل دست زده تا خواست این ساکنان اجرا شود.
شرکت کنندگان همپنین خواهان شدند که مسئولین این حمله تروریستی در دادگاهای بینالمللی و به طور علنی محاکمه شوند.