تظاهرات در همبستگی با روزنامه نگاران زندانی در ایران

اتحاد انجمن ها برای یک ایران آزاد و ایرانیان سوئدی و تبعیدی فردا در تظاهرات همبستگی با خبرنگاران زندانی    در ایران در مکان نورمالمزتوریت  درساعت ۱۲ شرکت می کنند.

ژورنالیستن در وب سایت خود گزارش می دهد :”گزارشگران بدون مرزاین تظاهرات را با کمک انجمن روزنامه نگاران ،انجمن قلم سوئد ، ناشران روزنامه ،اتحادیه نویسندگان وباشگاه تبلیغاتی سازماندهی می کنند.”

وزیر امور خارجه ،توبیاس بیلستروم (م) یکی از سخنرانان تظاهرات فردا است.سخنرانان دیگر وزیرفرهنگ، پریسا لیلیستراند (م)  ونوشی دادگستر (وی) هر دو با ریشه  ایرانی هستند.

رژیم ایران از زمان شروع اعتراضات مردمی در اواسط سپتامبر حداقل 60 روزنامه نگار را بازداشت کرده است.با  این کار، رژیم  سال ۲۰۲۰ را به یکی از بد ترین سال ها برای آزادی مطبوعات تبدیل کرده است، این طبق مجموعه سالانه گزارشگران بدون مرز است.

ژورنالیستن گزارش می دهد:”چند تن از روزنامه نگارانی که اکنون در ایران زندانی هستند در معرض مجازات اعدام می باشند. دو تن از آنها نیلوفر حامدی و الهه محمدی هستند که اولین کسانی بودند که به مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس موسوم به اخلاق توجه کردند.