تظاهرات علیه حمله موشکی به کمپ لیبرتی در استکهلم

s14روز شنبه ۹ فوریه ویکشنبه ۱۰ فوریه ایرانیان تبعیدی و هواداران و بستگان ساکنان کمپ لیبرتی با شرکت در تظاهراتی که از طرف اتحاد انجمنها برای ایران در اعتراض به حمله موشکی به ساکنان بی دفاع کمپ لیبرتی ترتیب یافته بود شرکت کردند.

روز شنبه کمپ لیبرتی مورد اثابت حد اق ۳۵ راکت قرار گرفت که در اثز ان ۶ نفر ساکنین این کمپ کشته و حدود ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات ضمن محکوم کردن این عمل تروریستی به دولت سوئد توصیه کردند که این حمله را محکوم کند و در مجامع بینللملی حد اکثر تلاش خود را به عمل اورد تا حقوق ساکنان از طرف سازمان ملل متحد و امریکا تضمین شود.

شرکت کنندگاان همچینین خواهان باز گشت ساکنان لیبرتی به قرار گاه اشرف که دارای امکانات محافظتی بیشتری میباشد تا حل نهائی مسئله انتقال این ساکنین به کشورهای دیگر شدند.