تظاهرات مردم ارومیه با شعار “اذربایجان بیدار است دریاچه ارومیه تشته است”

مردم غیور ایران در دو شهر آذربایجان غربی نقده و اردبیل به عدم توجه مسؤولان جنایتکار رژیم و به خشکیدن دریاچه ارومیه اعتراض کردند.

این تظاهرات در تقاطع خیابان‌های خمینی و عطایی ارومیه در عصر شنبه ۲۵ تیرماه صورت گرفت و مردم با شعارهایی به زبان ترکی فریاد میزدند: «دریاچه ارومیه جان می‌دهد، مجلس به قتل آن فرمان می‌دهد» و «آذربایجان بیدار است، دریاچه ارومیه تشنه است» اعتراض خود نسبت به عدم توجه مسؤولان به خشک شدن دریاچه ارومیه را اعلام کردند.

پلیس سرکوبگر رژیم نیز با حمله به تظاهر کنندگان و دستگیری انها به حکومت نظامی اعلام نشده در این دو شهر دست زده است.