تظاهرات هزاران نفر از مردم قهرمان زنجان

zanjanروز پنجشنبه هزاران نفر از مردم زنجان در پی فراخوان قبلی در اعتراض به الودگی هوا ناشی از کارخانه سرب و روی در سبزه ميدان و مقابل مسجد جامع اين شهر به تظاهرات اعتراضی دست زدند.
مأموران ضدشورش و مزدوران بسيجی در وحشت از گسترش اين تظاهرات، به شکل گسترده يی در محل مستقر شده، به تظاهر کنندگان شکل وحشیانه ای آنان را با باتوم حمله کرده و تعدادی را دستگير کردند.
اين دومين بار طی هفته جاری است که مر دم زنجان چنين تظاهرات بزرگی را برگزار می کنند. کارخانه سرب و روی زنجان متعلق به سپاه پاسداران است.