تظاهرات همزمان با برگزاری اجلاس سران ۷ کشور صنعتی جهان در مونستر آلمان 

ایرانیان درروزپنجشنبه ۳ نوامبر،همزمان با برگزاری جلسه سران ۷ کشورصنعتی جهان درمونستر آلمان درحمایت ازقیام سراسری تظاهرات کردند.

این برنامه بطورزنده ازسیمای آزادی تلویزیون ملی ایران پخش شد.ایرانیان ازجمله خواستاربسته شدن سفارت های رژیم و اخراج مزدوران اطلاعاتی رژیم ایران شدند.

همچنین آنان خواستارلیست گذاری سپاه پاسداران درلیست تروریستی ۷ کشورصنعتی جهان و درلیست تروریستی سازمان ملل شدند.

دراین تظاهرات پیام خانم مریم رجوی رئیس جمهورمنتخب شورای ملی مقاومت پخش شد.

خانم مریم رجوی در سخنانشان ازسه خواست اساسی شورای ملی مقاومت ومردم ایران ازجامعه جهانی را بیان کردندکه عبارتند ازبه رسمیت شناختن حق مردم ایران برای دفاع ازخودومبارزه آنان برای سرنگونی رژیم مولایان درایران و اذعان کردن به این که نبردجوانان شورشگربا سپاه پاسداران حق مشروع وضروری است .

خانم مریم رجوی همچنین ازسران ۷ کشورصنعتی جهان خواستند که پشت جبهه سرکوب و کشتارمردم ایران درکشورهای غرب ، یعنی سفارت خانه های رژیم ایران را تعطیل و مزدوران ومآموران اطلاعات آخوندهارااخراج کنند. 

خانم مریم رجوی ضمنآ به خواست مقاومت ومردم ایران  درقراردادن سپاه پاسداران یعنی نیروی اصلی کشتاروجنایت خامنه ای را درلیست های تروریستی ۷کشورصنعتی جهان ونیزدرلیست تروریستی سازمان ملل بیان کردند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: