تعداد شهدای حمله مزدوران عراقی به اشرف به 52 افزایش یافت

بر اساس اخرین خبر رسیده، تعداد شهدای حمله جنایتکارانه نیروهای مالکی-خامنه ای به ساکن اشرف به 52 نفر افزایش یافته است.

شهيدانی که شناسايی شده اند عبارتند از حسين سلطانی، امير حسين افضل نيا، بيژن ميرزايی، ناصر کرمانيان و امير نظر، زهره قائمی، گيتی گيوه چيان، ميترا باقر زاده، ژيلا طلوع، فاطمه کامياب، مريم حسينی، مجيد شيوياری، عظيم نارويی، رحمان منانی، حسن جباری، سعيد اخوان، حسين رسولی، ناصر حبشی، علی اصغر مکانيک، علی محمودی، ابراهيم اسدی، مهدی فتح الله نژاد، عليرضا خوشنويس و محمود رضا صفوی، اصغر عمادی، شهرام ياسری، سعيد نورسی، سيد علی سيد احمدی، سيروس فتحی، حيدر گرمابی، کوروش سعيدی، علی فيض شبانگاهی و حميد صابری. نبی سيف، هادی نخجيری و شاهرخ اوحدی، علی اصغر قديری شجاع متولی، مهرداد جعفرزاده، محمد گرجی، قاسم رضوانی، احمد بوستانی، حسين مدنی، ناصر سرابی، قباد سعيد پور، ياسر حاجيان، عليرضا پورمحمدی، اردشير شريفيان، احمد وشاق، فريبرز شيخ الاسلام، حميد باطبی و حسن غلامپور.

 

http://galleri.fffi.se/#!album-360