تعداد شهدای حمله به اشرف به 23 تن افزایش یافت

بر اساس خبری که اکنون بدست ما رسید تعداد شهدای حمله جنایتکارانه صبح امروز نیروهای مزدور عراقی به کمپ اشرف به 23 تن افزایش یافته است