تعمیق و گسترش مبارزه، پاسخ شایسته به قتل عام اشرف

manoochehrmarashi کشتار وحشیانه یکشنبه خونین در اشرف، بیان پستی و زبونی و وحشت رژیم و عوامل  ارتجاع مذهبی و همچنین خیانت آمریکا و سازمان ملل و دنیای سود پرستی و کوته بینی و پراگماتیستی را نشان می دهد. از طرف دیگر عزم و رزم انسان آرمانخواه و متشکل و آگاهی را می رساند که راه نبرد تا آخر و به هر قیمت را در جهت ایجاد دنیای بهتر بر گزیده است. انسانی که به مسئولیت انسان بودن خود واقف است و به ندای درون و آگاهی خویش پاسخ مثبت داده، انسانی که هرگز تن به پذیرش وضع نا بهنجار موجود نمی دهد و قصد آن دارد که  روابط و مناسبات اجتماعی شایسته انسانی را برقرارکند و انسانهای اینچنین با ارزشترین دارایهای مبارزاتی اجتماعی هرملتی به حساب می آیند. انسانهایی شکست ناپذیر که در آرمانها و خواسته های انسانی خود تداوم وگسترش می یابند

ای کاش برای بشر امروزی امکان تغییرات اجتماعی در جهت تکامل، صرفا با صلح و گفتگو و تبادل نظر و برخورد اندیشه و بدون  تضاد و برخورد وجود می داشت  اما چه باید کرد که واقعیت کریه وبی رحم و سخت منافع طبقاتی و فردی، آدمی را بره و بنده گرگ درون  می کند  و به پستی و رذالت و خونخواری و استثمار همنوع خود و ویرانی هستی می کشاند و در این میان بی تردید ارتجاع مذهبی از بدترین نوع این گونه وحوش انسان نمای استثمارگر وستم کار است که ذهن و روح و روان و افکار و احساسات و حتی عواطف دیگری را در اختیار خود گرفته و آدمی را به جانور وحشی ودرنده و ابزار کار کشتار تنزل می دهد.

در عمق و ماهیت خود اما این هیولای آدم خوار موجود پست وزبون و حیله گر و فریبکاری است که در برابر حقیت و روشنگری و ایستادگی و همبستگی دوام نمی آورد . او قدرتش را در جهل و وارفتگی ما  می یابد به همین دلیل به هر وسیله می کوشد بر ناامیدی و بی عملی و پراکندگی و بد بینی و خرافه گرای و ضعف ما بیفزاید. آنجا هم که نتواند زهرش را با دسیسه و کشتار می ریزد.

رژیم ضد بشری حاکم بر ایران پس از چند دهه فریب و کشتار و غارت اکنون در محاصره بحرانهای گوناگونی قرار دارد که عمدا ناشی از عملکرد این نظام واپسگراست

در گام نخست هیچ راهی جز برداشتن بختک نظام جمهوری اسلامی  بر سر راه پیشرفت جامعه ایرانی وجود ندارد. زمان زمان تغییر است، زمان ایستادگی، زمان نه بلند وقاطع به  کل دستگاه ولایت فقیه، زمان دفاع از حرمت انسانی و حقوق بشری خویش است، زمان مقاومت ونبرد به هر قیمت وبا تمام توان است، زمان  پذیرش و همبستگی و احترام متقابل و وحدت بر سر کلی ترین خواسته های انسانی است که توسط  نظام وحشی مذهبی به هیچ گرفته شده است، زمان بخود آمدن است، زمان دوستی و دست در دست هم دادن در برابر دشمن ضد انسانی است، زمان درک شرایط خطیر است، زمان خود را به رخ جهان کشیدن است و بهره بردن هوشیارانه از شرایط امروز جهانی است، زمان دفاع وگرامیداشت فرهنگ و تاریخ و ارزشها و دستاوردهای انسانی است، زمان چنگ در چنگ شدن به هر قیمت و با هر وسیله با دیو سیاه حاکم بر میهن مهر مام وطن است، زمان اثبات انسان بودن است.

پاسخ انسانی  به هرنوع کشتار و حق کشی و بی عدالتی و استثمار، بر افروختن هر چه بیشتر مبارزه و نبرد وتلاش و کار و مسئولیت پذیری برای تغییر و دگرگونی در جهت روابط ومناسبات انسانی  است.  همان مسئولیتی که مبارزان اشرفی به آن با تمام وجود پاسخ داده اند. مبارزین حرفه ای که لحظه ای از نبرد و تلاش غافل نیستند. راه، روش، ارزش اندیشه آرمان مجسمی که می تواند نمونه والگو شود.مجاهدین امروز چکیده ومحصول تاریخ مبارزاتی و رنج و تلاش و تفکر و تفحص و.. نه تنها ملت ایران، بلکه جامعه بشری است. از قیام اسپارتاکوس تا تا انقلابات قرن های اخیر تا تحولات پیش رو و… ما در خلاء زندگی نمی کنیم. تلاش و دانش و تجربه  دیگری  به همه ما تعلق دارد. ما در همه زمینه از یکدیگر تاثیر می پذیرمو بخصوص در دنیای آگاهی و ارتباطات . گاه حتی بطور شگفت انگیزی مانع زمان را هم کنار می زنیم، گذشته را به حال  میرسانیم و مبارزان وسمبولهای تاریخی و راه ورسم و آرمانشان را  در خود زنده میکنیم، آینده را با نبرد امروز برای ارزشهای بالاتر ودنیای انسانی  و.. نوع زیستن و تعریف روابط و مناسبات در هنر … تصویر و مجسم می کنیم . خلاصه برای حرکت و تغییر وتحول وضع موجود ما سرمایه های ارزشمندی در دست داریم.

تاثیربرانگیزاننده ایستادگی جانانه مجاهدین بر سر حقوق مبارزاتی و انسانی خود ومردم ایران و حمایت های اخیر، نشان از گسترش و تعمیق نبرد با ارتجاع مذهبی و حامیانش است. در همین راستا می توان و باید مبارزه برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامی و برقرای حاکمیت مردم را فروزانتر کرد.