تقویم تاریخ – 28 اردیبهشت 768: مرگ جلال‌الدین میرانشاه

بر‌اساس برخی اسناد تاریخی روز 28 اردیبهشت سال 768 شمسی (18 مه سال 1389 میلادی) جلال الدین میرانشاه پسر امیر تیمورگورگانی (تیمورلنگ) به‌دست قرایوسف تركمان كشته شد.

میرانشاه فرزند سوم تیمور گوركانی بود كه مدت سه سال سلطنت كرد. وی در كشتارها و قتل عامهای نیشابور و سایر شهرهای خراسان همكار پدرش بود. ویرانی شهر توس نیز توسط وی صورت گرفت.

میرانشاه در آخر عمر دچار اختلال حواس شده بود.