تقویم تاریخ – 29 اردیبهشت 1285: تولد محمد مصدق

 

دكتر محمد مصدق، بانى ملى شدن نفت ايران، در29 اردیبهشت 1285 تهران به دنيا آمد. دولت مصدق با کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، در همکاری استبداد سلطنتی با دولتهای آمریکا و انگلیس و ارتجاع مذهبی، ساقط و خود او پس از سه سال زندان تا پايان عمر به حالت تبعيد mosadegh

در روستاى احمدآباد تحت نظر بسر برد.

دكتر مصدق تبعيد خود در احمد آباد را غير قانوني اعلام كرده بود زيرا حكم قضايي بر تبعيد او وجود نداشت. دكتر مصدق پيش از نخست وزيري بارها به نمايندگى تهران در مجلس انتخاب شده بود. وي براي نخستين بار از شهر اصفهان به نمايندگي مجلس انتخاب شده بود.

او در دانشگاه تهران حقوق نيز تدريس مي كرد. دکتر محمد مصدق، دشمن استبداد و استعمار، در 14 اسفند 1345 در احمد آباد برای همیشه خاموش شد.