تلویزیون طالبان از پذیرفته شدن ۳دیپلمات طالبان توسط رژیم ایران در سفارت افغانستان، خبر داد

طالبان به تازگی تلویزیونی به نام «شفق»، برای پخش مطالب و اخبار مورد نظرشان راه انداخته‌اند. نخستین خبر پخش شده از این تلویزیون که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، خبر پذیرفته شدن سه دیپلمات طالبان از سوی دولت ایران در سفارت افغانستان در تهران بود. بهار نیوز