تمدید تحریم نفتی رژیم توسط بایدن

کاخ سفید در بیانیه‌ای از تصمیم «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا در رابطه با بند ۱۲۴۵ قانون دفاع ملی سال مالی ۲۰۱۲ خبر داد.

بر اساس این قانون ایالات متحده اعلام کرده است که تحریم‌های مرتبط با بند مذکور در قبال نفت ایران همچنان به وقت خود باقی است.

بایدن در فرمان خود در این رابطه آورده است: با توجه به اختیاراتی که قانون اساسی و قوانین ایالات متحده به عنوان رئیس جمهور به من داده اند و پس از بررسی دقیق گزارش‌های ارائه شده توسط اداره اطلاعات انرژی به کنگره، از جمله گزارش ارائه شده در آوریل ۲۰۲۲ و سایر عوامل مرتبط از جمله شرایط اقتصاد جهانی، سطح ظرفیت مازاد و در دسترس بودن ذخایر استراتژیک، من بر اساس بند ۱۲۴۵ قانون مجوز دفاع ملی در سال مالی ۲۰۱۲ و مطابق با تصمیمات قبلی، وجود عرضه کافی نفت و فرآورده‌های نفتی از کشورهایی غیر از ایران را برای کاهش قابل توجه حجم نفت و فرآورده‌های نفتی خریداری شده از ایران یا از طریق مؤسسات مالی خارجی، اعلام می‌کنم.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه فرمان خود می‌افزاید: من به نظارت دقیق این وضعیت ادامه خواهم داد. شفقنا