تهدید رژیم آخوندی توسط قدرتهای جهانی

tahrim

به گزارش خبرگزاری فرانسه از وین، قدرتهای جهانی به رژیم تهران هشدار دادند که باید فورا با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بررسی برنامه های هسته ایش به توافق برسد.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی این هفته در نشست شورای حکام آژانس اعلام کرده بود که بعد از نشست‌های بی ‌نتیجه با رژیم تهران باید گفت که مذاکرات در دور باطل افتاده است.

نمایندگان گروه 5+1 در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در بیانیه ای اعلام کردند که علیرغم تمامی تلاشهای انجام شده، هنوز هیچ توافقی با رژیم تهران بدست نیامده است و این بسیار نگران کننده است.

آنها در بیانیه خود هشدر دادند که رژیم ایران باید با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند و فورا با این نهاد وابسته به سازمان ملل به توافق برسد.