تهدید وزیر اطلاعات رژيم: کشورهایی که به دشمنان ما کمک میکنند، منتظر تلافی باشند

وزیر اطلاعات رژیم در یک تهدید اشکار گفت: کشورهایی که به دشمنان ما کمک کنند، منتظر تلافی باشند.!!!!!

اسماعیل خطیب،میگوید: ایجاد امنیت مردم محور و اطلاعات مردم پایه از راهبردهای سند تحول وزارت اطلاعات به شمار می‌رود.

وی جنگ کنونی علیه نظام اخوندی را جنگ ترکیبی خواند و گفت: آمریکا با استفاده از جنگ نرم و تحریم‌های ظالمانه به دنبال احیای سلطه تضعیف شده خود در منطقه بوده، اما با شکست مواجه شده است.
وزیر اطلاعات رژیم با تهدید افزود: کشورهایی که به دشمنان ما ( رژیم اخوندی) کمک کنند، منتظر تلافی باشند. وی گروه کومله را مزدور اسرائیل خواند.
خطیب با استیصال از رژیم خواست که با تمام قوا و با استفاده از ظرفیت رسانه ملی، رسانه‌ها و شخصیت‌های فرهنگی و فضای مجازی ، برای سرکوب دشمنان استفاده کنند نیروهای امنیتی و اطلاعاتی تلاشهای خود را در جهت شناسایی تحرکات دشمن گسترش دهند و گفت که اقدامات تهاجمی و آفندی در دستور کار جامعه اطلاعاتی است.