تهران – تظاهرات جوانان دلیر با فریادهای مرگ بر خامنه‌ای – درود بر رجوی – شامگاه ۱۳دیماه ۱۴۰۱

همچنان که مقاومت پیشرفته انقلاب مسیرش رابه سوی پیروزی انقلاب نوین طی می کند بحث رهبری این انقلاب مشخص می شود.

جوانانی که شجاعانه ودلیرانه شعارمی دادند:

آنها هم‌چنین شعار می‌دادند:
با خون خود نوشتیم، ما سربدار خلقیم، مجاهدین خلقیم، با شیخ در نبردیم / مرگ بر دیکتاتور / فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی/ مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر/ حرف اول حرف آخر سرنگونی سرنگونی .

باید اشاره کرد که پاسدارربیعی، سخنگوی دولت پیشین آخوندها درروز۱۷ مرداد ۱۳۹۷ درمجلس ارتجاع گفته بود:

”یادم است یک روز در تهران ۱۲هزار نفر میلیشیا (مجاهدین) در توپخانه رژه می‌رفتند. در هر شهری هزار تا میلیشیا رژه رفتند؛ ما آن‌روز رو .گذراندیم؛ من می‌دانم شرایط سختی پیش روی خودمان داریم’’