توئیت اولیانوف: اگر در شرایط دیگری بودیم، میتوانستیم به طرفین برجام کمک کنیم اما الان نه

مذاکره کننده ارشد روسیه: روسیه اکنون نمی تواند کمکی به نهایی سازی توافق احیای برجام کند.

اولیانوف مذاکره کننده ارشد روسیه در توییتی نوشت:

نوشت: «اگر تحت شرایط متفاوت دیگری بودیم، روسیه احتمالا می توانست به طرفین (#ایران و امریکا) برای نهایی سازی توافق #احیای_برجام کمک کند، ولی اکنون نه.»