تیم ملی ایران درکف خیابان های ایران 

تیم فوتبالی که شماری ازاعضایش اعدام شدند. زمانی که فوتبال در بندرعباس مثل همه جای ایران عشق اول و آخر جوانان بود.جوانانی که هرگز گمان نمی بردند چند سال بعد و در نظامی که بنام آخوندی تیرباران شوند. 

میانگین سنی شان زمان اعدام ۲۰سال بود. اسامی این عزیزان را چند سال قبل در لیستی بنام جنایات پورمحمدی در بندرعباس منتشر شده است. (این عکس متعلق به ۴۳ سال قبل است) 

بچه های اعدامی با دایره قرمز مشخص شده اند.  

حبیب خبیری، کاپیتان تیم ملی ایران وهوشنگ منتظرالظهوروفروزان عبدی کاپیتان تیم ملی والیبال ازشهدای مجاهد هستند که توسط رژیم دردهه ۶۰ اعدام شدند.

  درمیان قتل‌عام شدگان سال ۶۷ ، ورزشکارانی مانند عباس خورشیدوش از همدان، ابوالفضل صفوی بازیکن تیم فوتبال ابومسلم خراسان، مجید اکبریان و ابراهیم عروجی از ورزشکاران قوچان هستند.                                           

 رژیمی که ورزشکاران را اعدام می کند تیمهای ورزشی اش مشروعیت شرکت در مسابقات بین المللی را ندارند.

 امروز درمشهد شعار برروی واگن مترومشهد ضمن ”مرگ بر دیکتاتور” شعار ” تیم ملی ما کردستان است” ، نوشته شده است که عمق عدم مشروعیت تیم حکومتی وهمبستگی با مردم درکردستان را نشان می دهد. 

اکرم خدابنده ‌لو، دارنده مدال‌های متعدد در رشته ورزشی تکواندو با انتشار مطلبی در اینستاگرام شخصی از ادامه همکاری با تیم تکواندو رژیم ایران امتناع کرد.

خانم خدابنده‌لو نوشت:‌ ”بعد از ۱۲ سال، اینبار به حرمت قلب‌های غمگین مردم در این روزهای سرد و استخوان‌سوز با قلبی پر از درد از تیم ملی خداحافظی می‌کنم.” 

خامنه ای به ته خط رسیده. به هر خس و خاشاکی آویزان می شود. از التماس به جناح خاتمی تا دست دراز کردن به مزدوران عراقی . تا اجیر کردن کارگران بنگلادشی در قطر برای تبلیغ در مسابقه فوتبال. 

بهره برداری از فوتبال خودش خدعه دیگر ملاست و در مسیر انقلاب از این چیزها زیرعبا فراوان دارد. 

 کند.  استمرار انقلاب،‌ صفوف انقلابیون را از فضولات پاک و پاکیزه می 

تیم فوتبال ملا، ( نه ملی) در این دور از مسابقات خوب آردبیز شد و برای مردم شفاف شد که وقتی با جلاد رئیسی ملاقات و کرنش می کنند، همدست ملا و تا مرفق دستشان به خون جوانان ما آلوده است.

 درروز جمعه ۴ آذر،نیروهای کشتارگر رژیم, بسیج و سپاه به خیابان ها آمدند تا تیم ملا را تشویق کنند.

قاتلان فرزندان ایران زمین بین وحوش شیرینی خون پخش می کنند.

درتهران ـ

 مردم درغم ،ارزشی ها درخیابان .”این تیم ملی مانیست .تیم ملی ما کردستان ماست”.

 درروزجمعه ۴آذر، سرکوبگران رژیم درزاهدان باردیگرمردم بی سلاح بلوچ را همزمان با بازی تیم فوتبال ملا ها به خاک وخون کشید ودست کم ۴ نفررا کشتند و ده ها نفررامجروج کردند.

کرج – نشان دادن اتحاد ملی ..    

درشادی حکومتیان دربرد تیم فوتبال رژیم خوشحالی می کنند ومردم حتی یک بوق هم نمی زنند.

بنابراین تیم ملی مردم ایران درکردستان وبلوچستان است . تیم خامنه ای درقطر است وتیم ملی ایران درکف خیابان ها فریاد آزادی را سرمی دهند. این قیامی است تا پیروزی.