جان زندانی سیاسی علی معزی در معرض خطر جدی

بر طبق گزارشهای رسیده از سوی فعالان حقوق بشر در ایران، با تشکیل پرونده جدید براى على معزى، روند رسیدگى درمانى به این زندانى سیاسى متوقف شده است.

بر اساس این گزارشها ، پس از تفهیم اتهامات جدید به على معزى، زندانى سیاسى در زندان مرکزى کرج، پیگیرى ها براى ادامه ى درمان وى تاکنون بى نتیجه بوده است.

على معزى با تشخیص مشکلات پروستات، مثانه و کلیه قرار بود جهت ادامه درمان به بیمارستانى در خارج از زندان اعزام شود که با انتقال به سلول انفرادى در اوین و افتتاح پرونده اى جدید این موضوع به تعویق افتاد.

به گزارشگر هرانایک منبع مطلع از وضعیت این زندانى سیاسى گفته است : على معزى یک بار براى درمان مثانه به بیمارستان خارج زندان آمد و بنا به دستور پزشک قرار بود براى درمان کلیه اقدام کند که موضوع پرونده جدید پیش آمد و به انفرادى رفت و بعد از برگشت به زندان هم مسئولین تا الان از اعزام مجددش خوددارى کردند.

به گفته ى این منبع یکى از اتهامات جدید على معزى تبلیغ علیه نظام است درحالى که در زندان بوده است.

این منبع با ذکر عدم حضور وکیل و عدم اطلاع کافى از اتهامات جدید در پرونده جدید على معزى، گفت که تلاش هاى خانواده وى براى تبدیل قرار بازداشت جدید بى نتیجه بوده است و احتمال عدم آزادى وى در موعد مقرر وجود دارد.

على معزى به اتهام هوادارى از سازمان مجاهدین خلق به چهار سال حبس محکوم شده بود که تا پیش از تشکیل پرونده جدید قرار بود فروردین ماه سال ١٣٩۴ آزاد شود.

گفتنى است این زندانى سیاسى که سابقه زندانى شدن در دهه شصت را هم دارد، در طول چهار سال حبس هرگز به مرخصى اعزام نشده است.