جان لیمبرت: اوباما بایستی به برنده انتخابات ریاست جمهوری ایران تبریک بگوید

جان لیمبرت، مسئول سابق امور ایران در وزارت خارجه و مشاور کنونی سازمان نایاک در مقاله جدید خود میگوید که اگر انتخابات کنونی ایران از چهار سال پیش بهتر باشد (آبرو ریزی کمتری داشته باشد) اوباما باید به رئیس جمهور جدید ایران تبریک گفته و در پیام تبریک خود، از بکار بردن کلماتی که توهین به رژیم است پرهیز نماید.

جان لیمبرت که تا سال 2009 مشاور تریتا پارسی بود، با انتخاب اوباما، از مسئولین امور ایران در وزارت خارجه آمریکا شد تا درزمینه مذاکره و سازش با رژیم ایران فعالیت کند. همانطور که میدانیم چهار سال پیش در اوج جنبش مردمی در ایران، اوباما به قیام مردم بی اعتنائی کرد و در عوض نمایندگان خود را برای سازش و دوستی با رژیم به ژنو فرستاد. بعد از چند ماه دلجوئی از آخوندها، هیچ فایده ای از این مذاکرات نصیب آمریکا نشد و جان لیمبرت هم پس از مدتی از وزارت خارجه به سازمان نایاک برگشت و از آنزمان تاکنون، ماموریت دلجوئی از آخوندها را در همین سازمان دنبال میکند.

ایشان در مقاله دیروز خود به اوباما نصیحت کرده که اگر انتخابات کنونی ایران بدتر از سال 2009 نباشد وی باید با دادن پیام به رئیس جمهور بعدی تبریک گفته و در پیام خود لحن محترمانه را حتما رعایت کند تا به مقامات ایران توهین نشود.

جان لیمبرت بهمراه 35 دیپلمات سابق و تعدادی لابیست کنونی منجمله برژینسکی، گری سیک، توماس پیکرینگ، بیل راینش (رئیس اتحادیه کمپانی های برزگ آمریکا) در یک گزارش معروف به اوباما نصیحت کردند که برای سازش با رژیم ایران تلاش کند و در این مسیر، به خامنه ای اطمینان دهد که آمریکا بدنبال تغییر رژیم نیست. در این گزارش، چند پیشنهاد عملی برای جلب اطمینان خامنه ای نیز ارائه شده است.

جان لیمبرت و همکاران وی در محافل مماشات اگر از شکست های پی در پی خود در مذاکرات بیهوده با رژیم درس نمی گیرند، بهتر است به سرنوشت رفسنجانی و اصلاح طلبان حکومتی در ایران نگاه کنند تا بجای التماس از ولی فقیه، به منافع ملی آمریکا فکر کرده و راه دوستی با مردم ایران را انتخاب کنند.

بر گرفته از فوروم ایرانیانی  امریکا iraniansforum.com