جزييات جديدي از سومين حمله موشكي به ليبرتي

shora

جزييات جديدي از سومين حمله موشكي به ليبرتي – شماره9

•    حمله موشكي با كمك نيروهاي دولتي صورت گرفت و براي تلفات بزرگ طراحي شده بود

•    حمله به ليبرتي به خاطرهشدارهاي ساكنان، رويكردهاي دولت عراق و تهديدهاي نيروي قدس قابل پيش بيني بود

•    آمريكا و ملل متحد به خاطر قانون بين الملل وتوافقات چند جانبه در قبال حفاظت ساكنان بايد پاسخگو باشند

جزييات جديدي از سومين حمله موشكي به ليبرتي كه از درون رژيم آخوندي به دست مقاومت ايران رسيده است، به خوبي نشان مي‌دهد كه اين عمليات جنايتكارانه توسط نيروي تروريستي قدس با همكاري و هماهنگي كامل دولت و نيروهاي امنيتي عراقي صورت گرفته است. در اين عمليات كه بيش از 40 فروند موشك 107 ميليمتري در فاصله 10دقيقه (از ساعت 1315 دقيقه تا 1325دقيقه به وقت محلي) به داخل كمپ ليبرتي شليك شد، دو تن از مجاهدين به شهادت رسيدند و 70تن ديگرمجروح شدند و ميليونها دلار از اموال ساكنان خسارت ديد.

1.    اين موشكها به وسيله چهار موشك انداز 12تايي فابريك كه بر روي يك كاميون نصب شده بود، از منطقه يي در جنوب شرقي ليبرتي شليك شده اند. موشكهاي شليك شده بيش از 40فروند بوده است كه تاكنون محل اصابت 35فروند آنها در داخل ليبرتي شناسايي و ثبت شده و دو موشك منفجر نشده باقي مانده است.

2.    تصميم اين حمله توسط شخص خامنه اي گرفته شده و مسئوليت اجراي آن به نيروي تروريستي قدس محول شده است. اين عمليات مرگبار براي روز بعد از نمايش انتخابات رياست جمهوري و همزمان با اعلام نتايج، سازماندهي شده بود. نيروي قدس و گروههاي وابسته‌اش مانند كتائب حزب الله و عصائب الحق آمادگيهاي ضروري را به عمل آورده بودند اما اجراي آن موكول به فرمان نهايي خامنه اي به نيروي قدس در شب قبل از حمله، يعني پايان روز راي گيري بود.

3.    هماهنگيهاي عملياتي و اطلاعاتي براي اين حمله موشكي از طريق دفتر نخست وزيري و سفير رژيم در بغداد و سركردگان نيروي تروريستي قدس انجام شده بود. مهاجمان تنها با استفاده از امكانات دولتي قادر به طراحي دقيق براي شليك بيش از 40موشك بودند. در عمليات معمول تروريستي در مناطق شهري، موشكهاي 107ميليمتري در تعداد محدود، آنهم با لوله هاي انفرادي شليك مي‌شود. علاوه بر اين حمله در وسط روز و در ساعت شلوغ انجام شد، محل شليك از غلظت بالاي امنيتي برخوردار بود و تنظيم يك قبضه حداقل 20دقيقه وقت لازم داشت و با توجه به فضاي امنيتي بغداد نقل و انتقال اين حجم از سلاح و مهمات از پستهاي بازرسي به هماهنگي قبلي و حمايت نيروهاي امنيتي نياز داشت.

4.    اين عمليات جنايتكارانه توسط تيمهاي حرفه يي و آموزش ديده صورت گرفت و طبق طراحي مي بايست مراكز اجتماعات و سالنهاي غذاخوري در زمان ناهار هدف قرار گيرند. اگر هشياري و آمادگي ساكنان نبود ميزان تلفات بسا بيشتر بود.

5.    نحوه حمله و محلهاي اصابت نشان مي دهد كه مهاجمان از نقشه داخلي ليبرتي و محلهاي تجمع ساكنان با جزييات مطلع بوده اند. ساكنان پيش از اين بارها به عكس برداريها و فيلمبرداريهاي آزاردهنده و بدون دليل مأموران ويژه كوبلر اعتراض كرده بودند. در گزارش روزانه(ديلي ريپورت) ليبرتي در روز 9خرداد92 (30مه2013) كه براي مقامهاي آمريكايي، اروپايي و ملل متحد ارسال شده، آمده است.

6.    در حاليكه مأموران ويژه كوبلر به ويژه فردي به نام مسعود دوراني، همه روزه در ليبرتي به اذيت و آزار ساكنان اشتغال داشتند، غيبت ناگهاني آنها در روز حمله (25 خرداد) بسيار سؤال برانگيز است.

7.    مارتين كوبلر در روز 8خرداد (29مه) در پارلمان اروپا در كمال خباثت گفت: «پارلمان اروپايي كه من فكر مي‌كردم ارزشهاي حقوق بشري را نمايندگي مي‌كند نبايد به اين ساختار درون كمپ ليبرتي بي اعتنايي كند كه در آن افراد در قسمتها نگهداري مي‌شوند، كه در آن در حال حاضر 30محل غذاخوري ساخته مي‌شوند تا اجازه داده نشود كه افراد يك جا با هم در يك غذاخوري جمع شوند… آيا اين سياست حقوق بشري اروپاييهاست؟»

8.    متعاقباً ساكنان در بيانيه يي با بيش از 3000 امضا تأكيد كردند: «ما به دولت آمريكا و ملل متحد و اتحاديه اروپا فراخوان مي‌دهيم كه دولت عراق را وادار كنند كه با ساختن يك سالن غذا خوري ضد خمپاره به ظرفيت 3000 نفر … با هزينه خود ما موافقت كند… ما مطمئناً همه 30محل غذاخوري ادعايي آقاي كوبلر را تعطيل مي‌كنيم. … در حاليكه دولت عراق با هيچيك از الزامهاي حفاظتي ليبرتي موافقت نكرده و يك تي وال هم وارد كمپ نشده است و آقاي كوبلر هم هيچ اعتراضي به اين موضوع نكرده، با تبهكاري اين حقيقت را در پارلمان اروپا پوشانده است، مي‌خواهد ما را در يك سالن بيدفاع جمع كند كه هدف كشتار رژيم قرار گيريم. به اين مي‌گويند همدستي با دژخيم».

9.    در چهار ماه گذشته پس از حمله موشكي 9فوريه ساكنان و نمايندگانشان دهها بار در نامه‌هاي خود به دبير كل و ديگر مقامات ملل متحد و مقامات آمريكا هشدار دادند كه حمله‌هاي بعدي در راه است و خواستار اقدامهاي امنيتي در ليبرتي و بازگرداندن ساكنان به اشرف شدند. دولت عراق به صراحت اعلام كرده است كه قادر به جلوگيري حمله موشكي به ليبرتي نيست (آسوشيتدپرس-9فوريه). عوامل نيروي تروريستي قدس در عراق ضمن به‌عهده گرفتن حمله 21بهمن اعلام كردند كه بار ديگر به ليبرتي حمله خواهند كرد (الشرق اوسط و الحيات و آسوشيتدپرس، 25و26فوريه2013) اين مزدوران تصريح كردند كه عمليات نظامي خود را تحت فرمان خامنه اي انجام مي دهند و وعده دادند «يك ضربه كمرشكن دوم به مجاهدين خلق ايران وارد خواهند كرد» و تأكيد نمودند: «ما ضربه به آنها و كشتن آنها را وظيفه ديني و اخلاقي مي‌دانيم و در آينده نزديك آنها را مجددا هدف قرار خواهيم داد».

10.    در روز 10ارديبهشت (30 آوريل) خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران به رئيس جمهور آمريكا نوشت: حمله موشكي 29 آوريل «يك هشدار جدي در مورد امنيت اين پناهندگان بود. 80 روز بعد از موشكباران قبلي، دولت عراق مانع هرگونه تدابير امنيتي در ليبرتي شده است. نه يك تي وال برگشته است، نه كلاه خود و جليقه هاي حفاظتي از اشرف به ليبرتي منتقل شده است، نه اجازه سازندگي و گسترش مساحت كمپ داده شده است. ساكنان حتي اجازه نيافتند تجهيزات پزشكي خود را از اشرف به ليبرتي منتقل كنند. … ليبرتي نيم كيلومتر مربع است و تماما از بنگالهايي تشكيل شده كه در مقابل تركشهاي موشك و خمپاره هيچ مقاومتي ندارد… هر آن امكان يك كشتار ديگر وجود دارد. در شرايطي كه هيچ چشم اندازي براي انتقال همه ساكنان به آمريكا يا اروپا وجود ندارد، تنها راه جلوگيري از يك قتل عام ديگر و تأمين امنيت ساكنان بازگشت موقت به اشرف و بازاسكان تدريجي از آنجاست».

11.    نماينده ساكنان در روز 15ارديبهشت92 (5مه2013) به وزير خارجه آمريكا نوشت: «با توجه به اينكه بحران كنوني عراق، مالكي را بيش از گذشته تابع بلااراده فرامين رژيم ايران كرده است و با توجه به مواضع كوبلر، وقوع يك حمام خون ديگر اجتناب ناپذير است. تنها راه اجتناب دخالت فعال ايالات متحده آمريكا و به طور مشخص اقدام فوري براي بازگرداندن ساكنان به اشرف و كنار گذاشتن كوبلر از پرونده ساكنان و بر عهده گرفتن مسئؤليت پرونده اشرف و ليبرتي در چارچوب ملل متحد از سوي كميسارياي عالي پناهندگان است»..

12.    در روز 13 ارديبهشت (3 مه) دكتر آلخو ويدال كوادراس، نايب رئيس پارلمان اروپا و رئيس كميته بين المللي در جستجوي عدالت، به وزير امور خارجه آمريكا نوشت: «شليك 20موشك در 29 آوريل به سمت ليبرتي… يكبار ديگر نشان داد ساكنان ليبرتي هيچ امنيتي ندارند و هر آن در معرض كشتار هستند…. آسيب پذيري ساكنان بسا بيشتر از شهروندان عراقي است زيرا در ليبرتي همه چيز بنگال است، تراكم جمعيت بسيار بالاست و مهمتر اين كه ، به خاطر شرايط زندان ساكنان در مواقع خطر هيچ راهي جز باقي ماندن در حصارهاي ليبرتي ندارند و امكان پراكندگي ندارند».

13.    ساكنان و نمايندگانشان از روز حمله 21بهمن 91 (9 فوريه) صدها بار در نامه ها، ملاقاتها و تماسهاي تلفني با مقامهاي آمريكايي و عراقي و ملل متحد خواستار تأمين 5 الزام حداقل امنيتي در ليبرتي شامل: بازگرداندن تي والها، انتقال كلاه خودها و جليقه ها از اشرف به ليبرتي، انتقال تجهيزات اوليه پزشكي، اجازه حداقل سازندگي در ليبرتي و گسترش مساحت آن شدند. در روز 27فروردين92 نماينده دولت عراق با حضور نمايندگان كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد و معاون يونامي با انتقال تي وال هاي بزرگ موافقت كرد.

پس از بازديد 18ارديبهشت يك هيأت از افسران يونامي و نمايندگان دولت عراق از نقاط تجمع در ليبرتي به نمايندگان ساكنان اطلاع دادند كه تنها با ورود 2600تي وال براي حفاظ نقاط تجمع موافقت شده است. سرانجام، نماينده دولت عراق در روز21 خرداد در حضور نمايندگان يونامي و كميسياريا اعلام كرد كه با همه الزامات حداقل مخالفت شده است.

14.     دبيرخانه شوراي ملي مقاومت در روز 16فروردين1392(5آوريل2013) اعلام كرد آخوند مصلحي، وزير اطلاعات ملايان، در گزارش خود پس از ديدار از عراق به دفتر خامنه اي تاكيد كرد: «مالكي و فالح فياض به او اطمينان داده اند كه بيشترين سخت گيريها را عليه ساكنان ليبرتي اعمال مي‌كنند و برگرداندن تي والهاي حفاظتي، گسترش مساحت و سازندگي در ليبرتي و وارد كردن كيسه شن كه مجاهدين براي افزايش ضريب امنيتي ليبرتي درخواست كرده اند، ممنوع خواهد بود».

15.    مارتين كوبلر كه به خوبي از بي اعتنايي دولت عراق به حداقلهاي امنيتي مطلع است، پس از حمله موشكي 21بهمن91، در سخنرانهايش در شوراي امنيت و پارلمان اروپا و دست كم در 11نامه به نماينده ساكنان، با دروغگويي خيره كننده يي، از تلاشهاي خود براي تأمين امنيت ليبرتي و پيشرفتهاي به دست آمده و حسن نيت عراق در اين رابطه صحبت مي‌كند. او در روز 14اسفند91 (4مارس) به نماينده ساكنان نوشت: ما به طور كامل خواستهاي شما را براي بهتر كردن امنيت در كمپ ليبرتي در بالاترين سطوح حمايت مي كنيم».

در روز 25اسفند 91 بارديگر نوشت: «ما به حمايت كامل از درخواستهاي امنيتي شما در قبال دولت عراق ادامه مي‌دهيم. من شنيده ام كه در حين هفته گذشته پيشرفتهايي بوده‌اند».‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ معاون او در روز 22فروردين92 (11 آوريل) نوشت: «كار روي بهبود امنيت در كمپ ليبرتي كه از نزديك توسط مانيتورهاي ما دنبال مي شود در حال پيشرفت است».

در روز 24فروردين (13 آوريل) كوبلر نوشت: «من آخرین آمار در مورد تي وال هاي بزرگ، تي وال هاي كوچك، ، پناهگاه، كيسه شن، تجهیزات حفاظت شخصی (PPE) و تجهیزات اضطراری در درمانگاه را در مقابلم دارم». او با تردستي چنين القا مي‌كند كه بخشي از درخواستهاي مبرم امنيتي ساكنان بر آورده شده است.

16.    به‌وضوح روشن است كه هدف دولت عراق از ممانعت از تأمين الزامات اوليه امنيتي گرفتن تلفات بيشتر از مجاهدين در حملات بعدي است. اين نكته يي است كه ساكنان بارها نسبت به آن هشدار داده اند. در روز25اسفند91 (15مارس) بيش از 3000 تن از ساكنان به دبيركل بان‌كي مون نوشتند: «درحاليكه تهديدهاي رژيم ايران و ايادي و مزدورانش در عراق براي حملات بعدي عليه ليبرتي ادامه دارد، دولت عراق در قبال كمترين اقدام حفاظتي در كمپ كارشكني مي‌كند. از جمله اجازه ورود حتي يك تي‌وال را هم نداده و همچنين از انتقال جليقه ها و كلاههاي حفاظتي ما از اشرف جلوگيري مي‌كند…. بنگالهاي آسيب پذير را در مقابل هرگونه حمله يي عامدانه بي سپر گذاشتند. شك نيست كه هدف رژيم ايران و حكومت عراق گرفتن تلفات بيشتر از ما درحملات بعدي است».

در روز 21خرداد92 (11ژوئن) پس از اينكه دولت عراق اطلاع داد با همه الزامات حداقل امنيتي مخالف است، شوراي ملي   مقاومت ايران اعلام كرد: «مخالفت با الزامات حداقل امنيتي ليبرتي به خوبي نشان مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد كه اين دولت نه تنها قصد ندارد مشكل حفاظت ساكنان ليبرتي را حل و فصل نمايد بلكه مي‌خواهد تلفات وارده بر آنها در حملات بعدي هر چه بيشتر باشد».

17.    هر دو مجاهدي كه در 15ژوئن به شهادت رسيدند در داخل بنگالهاي مورد اصابت تركش قرار گرفتند، مجروحان عمدتا بر اثر اصابت تركش به بنگالها مجروح شدند. بعضا يك تركش كوچك از 3-4 بنگال رد شده و به يك فرد اصابت كرده است. اگر تي والها برده نشده بود كسي كشته نميشد و شمار مجروحان بسيار كمتر بود. اگر ساكنان داراي تجهيزات حفاظتي انفرادي مانند كلاه و جليقه بودند، افرادي كه از ناحيه سر و صورت و سينه مورد اصابت تركش قرار گر فتند، مجروح نميشدند.

18.    پس از حمله 9 فوريه دولت عراق موافقت كرد كه 500 سنگر كوچك كه در اطراف ليبرتي موجود بود به داخل ليبرتي منتقل شود. اما پس از انتقال بخشي از اين سنگرها به داخل ليبرتي دولت عراق از دو ماه پيش انتقال آنها را متوقف كرد. سنگرهاي منتقل شده به داخل كمپ در شرايط اضطراري براي همه ساكنان بسيار كم است.

19.    مقايسه دو حمله موشكي به كمپ ليبرتي در 9 فوريه و 15 ژوئن 2013 كه 10 شهيد و بيش از 170 مجروح بجاي گذاشت، با 22 حمله به كمپ اشرف طي سالهاي 1992 تا 2011 شامل حملات با موشك اسكاد Bو چند حملات هوايي كه تنها يك شهيد بجاي گذاشت، نشان ميدهد كه ليبرتي تا چه حد فاقد امنيت است و مخالفت با انتقال ساكنان به اشرف يك جنايت بزرگ و عامدانه است.

20.     به اين ترتيب هيچ ترديدي باقي نمي ماند كه حمله روز 25خرداد92 (15ژوئن) به ليبرتي چه به خاطر هشدارهاي ساكنان و چه به دليل رويكردهاي دولت عراق و تهديدهاي گروههاي وابسته به نيروي قدس، هم براي سازمان ملل و هم دولت آمريكا قابل پيش بيني و در نتيجه قابل پيشگيري بود و به همين خاطر عميقاً در قبال اين حمله و تلفات ناشي از آن مسئوليت دارند. حقايق زير به خوبي نشان مي‌دهد كه دولت آمريكا و ملل متحد از نظر قانون بين الملل، از نظر حقوق ناشي از توافقهاي دوجانبه و چندجانبه و از نظر سياسي در قبال حفاظت مجاهدان ليبرتي و اشرف مسئوليت تمام عيار به عهده دارند:

الف. دولت آمريكا و نيروي چند مليتي- عراق، استاتوي همه ساكنان اشرف را در سال 2004 به عنوان افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون 4 ژنو مورد اذعان قرار داد.

ب. دولت امريكا با تك تك ساكنان اشرف توافق نامه يي را امضا كرده است كه حفاظت آنها را در مقابل جمع آوري سلاحهاي آنها تا تعيين تكليف نهايي برعهده گرفته است.

ج. ساكنان اشرف بر اساس اطلاعيه 4ديماه90 (25دسامبر2011) وزير خارجه آمريكا و پيامهاي او مبني بر تأمين امنيت و سلامت آنها، جابه جايي به ليبرتي را پذيرفتند. خانم كلينتون در اين اطلاعيه تأكيد كرد: «نمايندگان سفارت آمريكا به طور منظم و متناوب از ليبرتي بازديد خواهند كرد. از روز 21بهمن91 (9فوريه2013) تا كنون نمايندگان آمريكايي تنها دو بار از ليبرتي ديدار كردند».

د. در توافقنامه چهار جانبه آمريكا، ملل متحد، عراق و ساكنان در 17 اوت 2012 آمريكا متعهد شد از« امنيت و سلامت» ساكنان حمايت خواهد كرد. بر اساس اين توافقنامه گروههاي ششم و هفتم و هشتم از اشرف به ليبرتي رفتند.

ه. براساس اطلاعيه هاي مكرر كميسيارياي عالي پناهندگان ملل متحد همه ساكنان ليبرتي پناهجو و افراد مورد نگراني هستند و بايد از حفاظتهاي بين المللي بر خوردار شوند. كميسيارياي عالي پناهندگان ملل متحد در اطلاعيه 11اسفند91 (اول مارس2013) خود بر ضرورت تأمين يك محيط امن و سالم براي ساكنان تأكيد كرد.

با توجه به نكات فوق و با توجه به اينكه امكان تكرار حملات مشابه 21بهمن91 و 9ارديبهشت و 25خرداد92 (9 فوريه، 29 آوريل و 15ژوئن) هر لحظه و هر روز وجود دارد، مقاومت ايران بار ديگر خواستار اقدام بلادرنگ جامعه جهاني به ويژه ايالات متحد و ملل متحد براي بازگرداندن ساكنان ليبرتي به اشرف و انتقال آنها از اشرف به كشور ثالث است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

27خرداد1392 (17ژوئن2013)