جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری محکوم به قتل عام ۱۳۶۷ در ایران رو به پایان است

درروزهای دوشنبه وسه شنبه ،۶ و۷ نوامبر۲۰۲۳ جلسه دادگاه تجدیدنظرحمید نوری که به حبس ابد خود اعتراض کرده بود، برقرارشد وروبه پایان است .

جلسه دفاعیات وکیل مجاهدین خلق،کنت لوئیس دردادگاه یکی ازدژخیمان قتل‌عام۶۷ ، دادگاه استیناف دژخیم حمید نوری، از عاملان اجرای قتل‌عام۶۷ در زندان گوهردشت،درروزدوشنبه برگزار شد. این جلسه به‌آخرین دفاعیات کنت لوئیس وکیل مجاهدین اختصاص داشت.

 کنت لوئیس، مدارک خود را مبنی بر دخالت دژخیم حمید نوری در اعدام های دسته جمعی سال ۱۳۶۷ ارائه کرد.

کنت لوئیس در آخرین دفاع خود گفت: ما با حکم دادگاه اول در مورد محکومیت حمید نوری به‌حبس ابد کاملاً موافق هستیم. ادله اثبات مبنی بر مجرمیت او، بسیار زیاد است که موکلان من در شهادت‌هایشان ارائه کرده‌اند.

این جلسه به‌ آخرین دفاعیات کنت لوئیس وکیل مجاهدین اختصاص داشت.

یک جنگ داخلی بین سازمان مجاهدین خلق ایران و رژیم ایران از ۳۰خرداد ۱۳۶۰ با سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز و دستگیریهای گسترده و اعدامهای دستجمعی توسط رژیم شروع شد. به‌گفته مقامات رژیم از جمله مصطفی پورمحمدی این جنگ تا امروز ادامه دارد.

وکیل مجاهدین به‌ تشریح رویارویی مردم و مقاومت ایران با رژیم آخوندی طی ۴دهه گذشته پرداخت و با ارائهٔ اسناد و مدارک متقن به دادگاه، اثبات کرد که جنگ بین مجاهدین و رژیم ایران یک جنگ غیربین‌المللی بوده و دژخیم حمید نوری باید بر اساس جنایت در یک نزاع مسلحانه غیربین‌المللی محکوم شود.

دفاعیات کنت لوئیس در دادگاه استیناف، از اسناد درخشان شرف و استقلال و افتخار مجاهدین، طی ۴۴سال نبرد بی‌امان با استبداد سیاه آخوندی است؛ مقاومت خون‌باری که ضامن پیروزی محتوم مردم ایران و استقرار آزادی و حاکمیت جمهور مردم ایران است.

دفاعیات کنت لوئیس رادرسایت مجاهدین خلق ایران بخوانید:

https://shorturl.at/cglCL

اتحادانجمن ها برای ایران آزاد دادگاه تجدید نظررا دراین روزها مستقیمآ با همکاری رادیوچکاوک پخش می کند.

ایرانیان سوئدی وتبعیدی، هواداران جنبش مقاومت ایران و شورای ملی مقاومت ایران تظاهراتی را در خارج از دادگاه منطقه آتوندا، سولنتونا، جایی که جلسه دادگاه تجدید نظر در جریان است، برگزارکردند. بازماندگان و همچنین خانواده های قربانیان نیز در این تظاهرات شرکت کردند.

شرکت کنندگان توجه را به رکورد تعداد اعدام ها در ایران و همچنین افزایش سرکوب رژیم برای سرکوب قیام مردمی جلب کرده و آن را محکوم کردند.

 ایرانیان سوئدی و تبعیدی از سوئد و اتحادیه اروپا می خواهند با اتخاذ تدابیری در سازمان ملل برای پاسخگویی رهبران رژیم و محاکمه آنها از مصونیت از مجازات در ایران جلوگیری کنند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فعلی و خامنه ای رهبررژیم ایران ازعاملان وآمران در کشتار ۱۳۶۷ هستند. آنها همچنین مسئول سرکوب وحشیانه اعتراضات ضد رژیم هستند که از سپتامبر سال گذشته در کشور ادامه دارد.

شرکت کنندگان همچنین حمایت خود را از قیام مردمی که در کشور برای یک جمهوری آزاد و دموکراتیک در جریان است ابراز داشتند. آنها همچنین از سوئد و اتحادیه اروپا خواستند که مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران و حق دفاع از خود را در برابر خشونت مرگبار سپاه پاسداران و رژیم به رسمیت بشناسند.

دادگاه منطقه استکهلم حمید نوری را به حبس ابد محکوم کرد

سال گذشته، دادگاه منطقه استکهلم، حمید نوری را به اتهام ارتکاب جنایات سنگین علیه بشریت و قتل به دلیل مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم کرد.

دادگاه منطقه در یک بیانیه مطبوعاتی پس از آن اضافه کردند گفت:

”متهم در نقش معاون دادستان در زندان گوهردشت کرج در خارج از تهران، به اتفاق و توافق با دیگران، درادامه فتوای عالی‌ترین رهبر دینی ایران، در اعدام‌های این زندان نقش داشته است” وهمچنین :

 ”موج اول اعدام ها هواداران مجاهدین خلق ایران را هدف قرار داد. این اقدامات با نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه انجام شده است و بنابراین به عنوان نقض فاحش قوانین بین‌المللی ارزیابی شده است”.

ادامه دادگاه استیناف دژخیم حمید نوری دراستکلهم روزآینده چهارشنبه ۸ نوامبرادامه دارد.