جلوگیری آمریکا از صادرات نفت رژیم ایران

Sanctionsبه گزارش رادیو فرانسه، ارنست مونیز، وزیر انرژی دولت آمریکا، گفت که نه تنها تحریم‌های تازه‌ای علیه صنعت نفت رژین ایران در راه است، بلکه بازارهای جهانی قدرت تحمل کاهش مجدد صادرات نفت خام رژیم ایران را در صورت تشدید تحریم های بین المللی علیه این کشور دارند.

برخی ناظران اعلام می کنند که نمایندگان مجلس آمریکا قصد دارند در تابستان جاری تحریم های جدیدی را علیه نفت ارژیم یران اعمال کنند و هدف آنان از تحریم های جدید جلوگیری کامل از صادرات نفت توسط ااین رژیم است.

وزیر انرژی آمریکا، در مصاحبه با رویترز گفته است که به دلیل افزایش تولید نفت آمریکا و عراق، رژیم ایران دیگر به هیچ وجه عامل مسلط بازار نفت به شمار نمی رود.

ارنست مونیز، تأکید کرده است که ظرفیت تولید و ذخایر نفت اعضای مهم سازمان اوپک نظیر عربستان سعودی آنقدر بالاست که می توانند کاهش مجدد صادرات نفت رژیم ایران را جبران کنند؛ به همین خاطر وزیر انرژی دولت آمریکا ابراز اطمینان کرده که با تحریم های جدید دولت آمریکا، بازارهای جهانی به سهولت کاهش مجدد صادرات نفت رژیم ایران را تحمل می‌کنند. وی افزوده است که از نظر فنی مدیریت کاهش مجدد صادرات نفت رژیم ایران امکان‌پذیر است.

به گزارش منابع نفتی، تحریم‌های بین المللی صادرات نفت رژیم ایران را به ٧٠٠ هزار بشکه در روز کاهش داده که در نتیجۀ آن درآمدهای ارزی این کشور از محل صادرات نفت شدیداً کاهش یافته و واحد پول ملی، ریال، نیز ٧٠ درصد ارزش خود را از دست داده است.