جمشید پیمان: “ایت الله” تقلبی و “ایت الله” غیر تقلبی!

ــ از وقتی به سید مجتبا خامنه‌ای، پسر سیدعلی خامنه ای، برچسب آیت اللهی چسبانده اند، شاهد واکنش های چشم گیر و قابل توجهی هستیم!

ــ مضمون بیشتر این واکنش ها که توام با طنز و تمسخراند، تاکید بر این نکته است که سید مجتبا اولا صلاحیت آیت الله بودن را ندارد و ثانیا این تقلب مقدمه ای است برای صاف کردن راه رسیدن او به مقام پدرش یعنی ولایت‌فقیه و ثالثا او شایستگی ولی فقیه شدن را ندارد!

ــ اجازه دهید چندتا از آیت الله های تقلبی را نام ببرم : 

آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی( شریک جرم در براندازی دولت مصدق)

آیت الله محمد تقی فلسفی(فاسقِ فاجر و تیز کننده تیغ برای بهایی کُشی)

آیت الله هاشمی رفسنجانی(شریک جنایت های چهل ساله حاکمیت آخوندی)

آیت الله علی خامنه ای(ولی فقیه و سرکرده ی جنایت کاران حاکم بر ایران)

آیت الله صادق خلخالی( نور چشم خمینی و قاتل صدها بیگناه طی دوره حاکم شرع بودنش، به فرمان و تایید خمینی) 

ــ و چندتا آیت الله های غیر تقلبی:

آیت الله بروجردی( مرجع عالی تقلید و تایید کننده‌ی کودتای 28 مرداد)

آیت الله مصباح یزدی( مبلغ و تبیین کننده اصل ضد بشری ولایت فقیه)

آیت الله سید محمد بهشتی( تئوریسین حاکمیت جنایت‌کار آخوندی)

آیت الله مکارم شیرازی(مبلغ و مؤید حاکمیت ضد ایرانی موجود)

آیت الله روح الله خمینی(ولی فقیه اول و بانی جمهوری اسلامی) 

ـــ یک پرسش بنیادی:

فرق آیت الله تقلبی با آیت الله غیر تقلبی چیست؟

خمینی آیت الله غیر تقلبی بود و خامنه ای ایت الله تقلبی؟

خمینی یک آیت الله تمام عیار بود.در تاریخ ایران فرمانروایی به ویرانگری او نمی یابید!

خامنه‌ای، یک آیت الله تقلبی؛ پس از مرگ خمینی جای او نشست! در ویران کردن ایران، چه دست کمی از سَلَفَش داشته است؟ 

به تاریخ پیدایش و رشد و گسترش مُلّا و مفتی و حجت الاسلام و ثقة الاسلام و آیت الله و آیت‌الله العظمی و مرجع تقلید که بنگرید، (چه در غیر سیاسی ترین جامه و چه زمانی که بطور غیرمستقیم حاکمیت و امارت و امامت داشته اند( حاکمیت مشارکتی با شاهان) و چه هنگامی که قدرت سیاسی و حاکمیت بطور دربست در اختیارشان بوده است) در هر زمینه ای که اسم ببرید، هیچ سودی برای جامعه نداشته اند! برعکس هر چه گفته اند و می گویند و کرده اند و می‌کنند جز زیان خالص ، برای جامعه ی تحت اراده و حاکمیتشان ببار نیاورده اند!

ــ برای من که سرنگونی جمهوری اسلامی(در تمامیت‌اش) را نقطه‌ی عطف اجتناب ناپذیر برای نجات ایران می‌دانم و می‌بینم، چه فرقی می کند که در این حاکمیت، آیت الله غیر تقلبی مثل خمینی حاکم و فعال مایشاء باشد یا آیت الله تقلبی مثل سید علی خامنه ای! و در فردای پس از حذف او ( به هر طریقی از جمله مرگش ) پسرش یعنی یک آیت الله تقلبی مدل جدید و صفر کیلومتر جایش را بگیرد یا یک آیت الله غیر تقلبی کار کشته و مجرب!