جمشید پیمان: جنایتکاران حاکم بر ایران به جان یکدیگر افتاده اند

ـ  مصطفی تاج‌زاده یکی از سر سپردگان خمینی، بازداشت شده!

ــ او عضو و از مؤسسان باند فاشیستی تروریستی «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» و از سر‌دَم‌داران رده بالای نظام، تا پیش از نقار و انشقاق میان بانده های درون حاکمیت، بود! الان هم مثل موسوی و کرو بی و خاتمی و امثال اینها، از سود حاصل از باربستن های دوره ی گرمی بازارش می خورد!

ــ تاج زاده سال گذشته همچون میرحسین موسوی و کروبی( سال 88) خود را نامزد پست ریاست جمهوری نظام کرد تا به قول خودش دست دولت پنهان را از سر حاکمیت کوتاه کند!

ــ اگر شورای نگهبان او را از گردونه ی نامزدها بیرون نیانداخته بود ، به احتمال زیاد او الان جای رئیسی جلاد به کندن ته مانده‌ی ریشه ی ایران مشغول بود!

ــ دعوای او با باند غالب نه بر سر منافع ملت، که بر سر تک خوری باند حاکم از سفره ی قدرت است و کم شدن سهم باند مغلوب!

ــ تاج زاده در آرزوی باز گرداندن « دوره طلایی امامش خمینی» هیچ دست کمی از موسوی و کروبی و خاتمی ندارد!

ــ اعمال جنایتکارانه تاج زاده در دهه شصت علیه آزادی خواهان ، بویژه مجاهدین، امری نیست که بشود فراموشش کرد! در نظام آزاد پس از سقوط حاکمیت آخوندی او در یک محاکمه عادلانه و منطبق با موازین حقوق بشری در ردیف اول جنایت کاران جای می گیرد. هم مدعی العموم عموم دارد و هم شاید صد ها مدعی خصوصی!

ــ در چنگ و ناخن کشیدن باندهای درون نظام و دراندن یکدیگر ، در افتادن ظالمان به هم را می بینم و برایم شکست و پیروزی آنها بر یکدیگر ، سر سوزنی اهمیت ندارد. مگر اینکه به تضعیف بیشتر نظام و تقویت افزون تر مقاومت بیانجامد!

ــ حال اکنون مصطفی تاج زاده شبیه حال گربه ی مسکینی است که در وصفش فرمود؛

گربه‌ی مسکین اگر پَر داشتی 

تخم گنجشک از زمین برداشتی!

سخن آخر: بسیار خوش‌حالم که ظالمی به دست ظالمی گرفتار آمده، و ملت مظلوم ایران برای چند ثانیه ای هم که شده از شرّ حضور یک ظالم در صحنه در امانند و چماق ظالم غالب را چند ثانیه ای بجای سر خود روی سر ظالم مغلوب می بیند!

جمشید پیمان، 10/7/2022