جنايت عليه بشريت وكشتار ديكتاتورها در اشرف و سوريه پيامد بی عملی غرب

stevenson450استرون استيونسون، رئيس هيأت رابطه با عراق بيانيه يي  درباره جنايت عليه بشريت دراشرف صادر كرد كه در بخشهايي از آن آمده است:

نتيجه قابل پيش بيني شکست غرب براي اقدام در سوريه، خود را در قتل عام وحشيانه افراد غيرمسلح در کمپ اشرف در عراق آشکار كرد. حوالي آخرين ساعات شنبه شب 31 اوت، چند گردان از ارتش عراق و نيروهاي ويژة سوات، كه تحت فرمان مستقيم نخست وزير نوري المالكي عمل ميكردند، در پوش تاريكي شب به اين كمپ حمله كردند….

اين قتل عام در اشرف به همان ميزان قابل اجتناب بود كه قابل پيش بيني بود. بسياري از اعضاي پارلمانها، کنگره امريكا، سناتورها و چهره هاي قضايي و نظامي در اروپا و آمريکاطي  ماهها بارها دراين باره هشدار داده بودند…

اين پناهندگان، كه بسيار از آنها را زنان تشكيل ميدهند، مخالفين رژيم ملاها در ايران و موردكينه اين رژيم فاشيستي هستند. آنها در پي وعده هاي سازمان ملل و آمريكا كه به سرعت به كشورهاي ثالث امن منتقل خواهند شد، ترغيب به ترک اشرف كه خانه30 شان شدند. آنها در حال حاضر در شرايط قرار دارند كه توسط يک گروه کار سازمان ملل “شبه زندان“ ناميده شده است….

در همين حال، بر اساس توافق با سازمان ملل متحد و ايالات متحده، 100 تن از ساکنان در کمپ اشرف باقي ماندند تا مذاکره حل و فصل اموال منقول و ثابت خود را كه ارزش آن ميليون ها دلار بود را انجام دهند. وکلاي انتخاب شده توسط ساکنان اشرف براي مذاکره فروش دارايي ها، توسط رژيم عراق مورد تهديد قرار گرفته و وادار به كنار گيري شدند. در عين حال نخست وزير عراق نوري مالکي، كه طبق دستورالعمل حاميان خود در تهران عمل ميكرد، در تلاشي براي بيرون راندن ساکنان و غارت اموال آنها، دست به قطع آب، غذا و برق اين كمپ زد….

در حالي كه بان کي مون، كاترين اشتون و اوباما دستان خود را در ضعف و ناتواني كامل ميفشارند، کشتار بي گناهان(درسوريه وعراق وايران) ادامه مي يابد. حكام تهران و بغداد هر دو از حاميان رژيم وحشي اسد در سوريه هستند و احتمالاً از اينكه غرب مي توانند به سادگي از کشتار شميايي بيش از 1400 نفر از مردم دمشق و سوزاندن کودکان مدرسه با بمب ناپالم در حلب چشم پوشي كند، از خوشحالي دستان خود را به هم ميمالند…..

درد و رنج اشرف قابل اجتناب ميبود اگر كه غرب به اخطارها توجه ميكرد…