جنایات هولناک در شهر اشرف

در طی یک حمله جنایتکارانه توسط نیروهای نظامی عراق به شهر اشرف دهها تن از ساکنان بی دفاع به قتل رسیده و شمار نامعلومی به گروگان گرفته شدند. این واقعه هولناک در حالی صورت گرفته است که توافق چهارگانه در اوت ۲۰۱۲ میان دولت آمریکا، سازمان ملل، دولت عراق و مجاهدین خلق،  امنیت ساکنان اشرف را تضمین کرده بود.

در این میان باید به مسئولیت مارتین کوبلر نماینده پیشین سازمان ملل در عراق و حزب سبزهای آلمان در باره قتل عام های روی داده در اشرف و لیبرتی اشاره کرد. حزب سبزهای ایران از تمامی احزاب سبز در جهان و مجامع حقوق بشری می خواهد که این جنایات علیه بشریت در اشرف را محکموم کرده و امنیت ساکنان لیبرتی را مد نظر قرار دهند. از هموطنان و احزاب و گروههای ایرانی نیز می خواهیم که در همبستگی با ساکنان اشرف و لیبرتی صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانند.

حزب سبزهای ایران

۱۰ شهریور ۱۳۹۲