جنتی: امام می فرمودند همه مخالفین را بدون تردید اعدام کنید

آخوند جنایتکار احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان حکومت اسلامی اعتراف کرد که اعدامهای دهه 60 بدون محاکمه و زیر نظر شخص خمینی اجرا می ‌شده است.

وی که با تلویزیون رژیم مصاحبه می‌ کرد، با بیان اینکه مجازات موسوی و کروبی هم اعدام است، گفت:.. بعضی جاها مانده بودم از امام سئوال کردم ما چه کسانی را می ‌تونیم اعدام کنیم؟ ایشون یک مثالی برای من زد و یک مطلبی بمن فرمودند، فرمودند اینجوری کار بکنید و خیلی وقتها زیر نظر ایشان کار می ‌کردیم. همان موقع که ما در دادگاه انقلاب و اینها کار می ‌کردیم بعضی ها شک می ‌کردند که اینو اعدام کنیم یا نکنیم. امام می ‌فرمودند آنکه جرمش مسلمه نباید معطلش کرد….نظر امام اینجور بود همان وقت باید اعدام می ‌شدند.