جنگ گرگها؛ افشاگری آخوند رسایی در مجلس رژیم در مورد دروغگویی های آخوند روحانی

آخوند حمید رسایی از باند مرتجع ولی فقیه امروز در مجلس ارتجاع پرده از دروغگویی ها و مردم فریبی های آخوند روحانی برداشته و عرصه ی جدیدی از جنگ گرگها را در نوردید.

آخوند رسایی در صحن مجلس رژیم گفت: آقاي روحاني اخيراً مطرح كردند كه دلشون مي‌خواد رفراندومي‌برگزار بشه، يك حقوقدان بايد بدونه كه اداره حكومت دل بخواهي نيست، براي هركاري قانون پيش‌بيني شده. من با برگزاري رفراندوم موافقم، رفراندوم بايد برگزار بشه اما آقاي روحاني شما وعده داديد صد روزه گزارش مي‌ديد 6ماهه مشكلات مردم رو حل مي‌كنيد و زندگي مردم رو متحول مي‌كنيد نشد. شما گفتيد هم سانتريفيوژها بايد بچرخه، هم چرخ كارخونه ها كه هيچ كدوم نچرخيد، بيكاري بيشترشد، شما گفتيد با توافقنامه ژنو تحريمها برداشته مي‌شه هيچ تحريمي برداشته نشد بلكه بيشتر شد. گفتيد مسكن مهر رو ادامه مي‌دند، تعطيلش كرديد. يارانه‌ها رو گفتيد ادامه مي‌دند اما حاملهاي برنجي گرون شده و يارانه‌ها اضافه نشد. به مردم وعده داديد به بورس حمايت مي‌كنيد سرمايه هاتون رو بياريد تو بورس، مردم سرمايه هاشون رو بردند تو بورس اما ارزش سرمايه مردم نصف شده.
گفتيد از ركود عبور شده اما ركود حاكم بر بازار جامعه است. نان را به يكباره 30 درصد گرون كرديد در بعضي از مناطق 50 درصد، دربعضي مناطق صددرصد گرون شده نظارت نمي‌كنيد. نفت بالاي صد دلار بود به‌دليل ضعف عمكرد ژنرالهاي شما و اعتماد به كدخدا براي فشار به مردم نفت شده 40 دلار. وزرايي را به‌كار گرفتيد كه چند صدميليارد ثروتشونه آقاي روحاني تو اين مدت نه مشكلي رو حل كرديد، نه تدبير نه اميد ايجاد كرديد. رفراندوم برگزار كنيد كه آيا اين تدابير شما كه باعث نابودي تو جامعه شده ادامه پيدا بكنه يا نه!