حسن داعی – انتظار بدتر از مرگ برای فرخ نگهدار و اصلاح طلبان حکومتی

فرخ نگهدار در فیس بوک خود بگونه ای مضطربانه نوشته است که فردا، شورای نگهبان با تأیید یا حذف رفسنجانی، آینده میهن را رقم خواهد زد. نگهدار و لشگر شکست خورده اصلاح طلبان حکومتی تا چند هفته پیش تنها راه نجات وطن را ورود خاتمی به انتخابات میدانستند.
نگهدار با سبکی حما…سی و سرشار از احساس و اضطراب من نویسد:
” چند ساعت مانده به راما. سرنوشت ایرانیان قرار است فردا با رای ۱۱ عضو شورای نگهبان تعیین شود. همه چیز متمرکز است بر یک تصمیم: «حذف هاشمی»؟ یا «تحمل هاشمی»‌؟‌ سرنوشت انتخابات و از پی آن آتیه میهن را همین یک تصمیم تعیین می کند. ”
همین چند هفته پیش نگهدار در وصف خاتمی و حضورش در انتخابات نوشته بود:
“ورود خاتمی انتخابات را پر شور می کند. جامعه با این ورود تکان می خورد. دهها میلیون شهروند پا پیش می گذارند. این برآمد امید می سازد، دلگرمی درست می کند. این ورود از نو چشم ها را از نو به سوی «اصلاح امور‌ در جمهوری اسلامی ایران»‌ می چرخاند .این ورود کاخ های شنی تازه برپا شده در ساحل سرنگونی طلبی را از نو می شوید و به دریا می کشد. این حضور کسب و کار را مجاهدین و سلطنتی ها – و نوزادانِ همداستان با ایشان – را تعطیل می کند؛ این ورود امید قدرت های جهانی به «اپوزیسیون برانداز» را تضعیف می کند و چشم ها را به طرف «راه حل های دیپلماتیک» و «همزیستی مسالمت آمیز با رژیم» می گرداند.”
واقعا چه باید گفت؟ از جبهه متحد ضد امپریالیستی به رهبری امام خمینی تا دخیل بستن به رفسنجانی برای نجات میهن.

آمین