حسن داعی – تبلیغ برای رژیم آخوندی به سبک جدید

hassan daiگزارش “فارین پالیسی” مدعی است که جمهوری اسلامی الگوی مناسبی برای کاهش اعتیاد به مواد مخدر و مقابله با اثرات منفی این پدیده است. این گزارش که گویا بمنظور افزایش کمک های نقدی سازمان ملل به رژیم تنظیم شده و لابی های رژیم به تبلیغ آن مشغولند، کاهش (خیالی) اعتیاد در کشور را ناشی از سیاست های اجتماعی و بهداشتی رژیم میداند

مجله معتبر فارین پالیسی مقاله ای از یک استادیار دانشگاه جرج واشنگتن بنام امیر افخمی به چاپ رسانده که در تبلیغ بنفع رژیم آخوندی بی همتاست و ازاینرو، در صدر اخبار وبسایت ها و توتیتر های وابسته به لابی رژیم قرار گرفته است. افخمی در مقاله خود تحت عنوان “چگونه ایران در جنگ علیه مواد مخدر پیروز شد“ میهن آخوند زده ما را الگوی مناسب و موفقیت آمیزی در مبارزه با شیوع و جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر دانسته است و به دولت افغانستان پیشنهاد می کند تا از این الگو برای کاهش اعتیاد در کشورشان استفاده کند.

افخمی در این مقاله به تعریف و تمجید از حکومت ایران پرداخته و میگوید که دولت ایران بجای تنبیه و مجازات معتادان، سیاست خود را روی پیشگیری و مداوای معتادان متمرکز کرده است و از این رو مصرف مواد مخدر و اثرات منفی آنرا در ایران کاهش داده است.

افخمی که استادیار روانشناسی در آمریکاست، گویا زبان فارسی نمی داند و سیستم اینترنتی دانشگاه و منزل ایشان نیز منحصرا به آمار دولتی و تبلیغات حکومتی ایران، وصل شده و از اینرو، به صد ها گزارش و مقاله و آمار رسمی و غیر رسمی در باره سونامی مصرف مواد مخدر در کشورمان دسترسی نداشته و از آنها کاملا بی خبر است.

هر ناظر بیطرف و حتی ناآگاه به مسائل ایران، کافی است در جستجوگر گوگل، کلمه مواد مخدر یا اعتیاد را وارد کند تا به هزاران مقاله و گزارش در مورد این فاجعه انسانی و رشد روز به روز آن در کشورمان روبرو شود.

اگر مقاله نویسی افخمی از ناآگاهی و بی پرنسیبی علمی وی ناشی نشده باشد، باید گفت که هدف آن تبلیغ بنفع رژیم و افزایش کمک های چند صد میلیون دلاری سازمان ملل به جمهوری اسلامی در امر مبارزه با مواد مخدر است. دراینصورت باید گفت که این بلای انسانی اگرچه میلیونها خانوار ایرانی را به تباهی کشانده، اما باعث نان و آب مافیای اقتصادی ایران و دلالان خارج از کشوری آنان نیز شده است.

حسن داعی ۱۴ فروردین ۱۳۹۲