حسن داعی: محمد خاتمی، تدارکاتچی نظام در همه فصول

hassan daiخاتمی در دیدار با دانشجویان از آنان میخواهد تا ایدآلی فکر نکنند، از دولت انتظار بی جا نداشته باشند و انتقادات خود را در چهارچوب نظام نگاه دارند. در حالیکه اعدام وسرکوب کشور را فرا گرفته، هیچ چشم اندازی برای حل مشکلات بی شمار مردم فلاکت زده ایران وجود ندارد و توهمات درباره دولت تدبیر و امید از بین میروند، خاتمی تلاش میکند تا سراب اصلاح طلبی در این نظام را زنده نگاه دارد.

روز چهارشنبه، خاتمی در دیدار با با شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان از آنان خواست تا از دولت روحانی انتظار بی جا نداشته باشند و ایدآلی فکر نکنند. خاتمی به آنان هشداد داد که انتقادات خود را در چهارچوب نظام نگاه دارند زیرا این نظام مورد قبول همه ما است به بخشی از اظهارات خاتمی نگاه کنیم که نیازی به توضیح و تفسیر ندارد و عمق وقاحت وی را به نمایش میگذارد:

«شما و ما نباید خیلی ایده الی فکر کنیم باید با توجه به واقعیت ها سعی کرد که انشالله امور به خوبی پیش برود… خیال نکنید دولتی که سر کار می آید هر آن چه را که می خواهد می تواند انجام دهد خیلی چیزها را نمی تواند انجام دهد.باید امکانات و نیز موانع را در نظر گرفت و واقع بینانه داوری کرد.الان وقتی خودم را جای اقایان می گذارم درک می کنم که چقدر مشکلات سنگین است. مشکلات بسیار زیاد است و توقعات فراوان و کسانی هم باحسن نیت یا سوء نیت ممکن است به انتظارات و توقعات دامن بزنند ولی باید دید در مقام عمل چه چیزشدنی است و در شدنی ها اولویت کدام است؟»

ما نباید به طلبکاری از دولت دامن بزنیم… امروز با کمال تاسف بعضی تلاش ها صورت می گیرد تا دولت را ناکارآمد نشان دهند. مگر چقدر از عمر دولت گذشته است که بخواهیم همه چیز را حل کند؟امید این است که گشایشی بیشترایجاد شود و ما هم نباید دولت را تحت فشار قرار دهیم و باید نسبت به آنان که می خواهند دولت را تحت فشار قرار دهند نصیحت کنیم… باید متوجه باشیم نباید در این مرحله که دولت از هر جهت در فشار است هدف نقد را دولت بگذاریم البته باید همه حرف هایمان را محترمانه بگوئیم.منتهی باید با تامل و تحقیق مشخص کنیم که کشور ما و دولت در چه موقعیتی است.”

خاتمی در پایان به دانشجویان هشدار داد که مبادا خدای ناکرده از چهارچوب نظام خارج شوند زیرا برای نظام ولایت فقیه هزینه های زیادی داده شد و همه باید آنرا قبول داشته باشند:

«هویت انجمن این است که خود را در درون نظام تعریف می کند، ما اصلاح طلبان همین طور که ما نمی خواهیم نظام بر بیفتد؛ احساس می کنیم برای نظام هزینه زیادی داده شده است و امیدهایی ایجاد کرده همین نظام باید مشکلات ما را حل بکند این نظام را قبول داریم.انجمن اسلامی با کسانیکه که طرفداربراندازی اند مرز دارد ولی معتقد است در درون نظام باید نقد صورت گیرد.»

حسن داعی، 1 نوامبر 2013