حسن داعی – یهود ستیزی در ایران

hassan daiاز آنجا که “یهود ستیزی و جنگ صلیبی با اسرائیل” یکی از پایه های واپسگرائی اسلامی حاکم بر کشورمان، زیربنای سیاست خارجی و از شگردهای رژیم یرای یارگیری در ایران و در منطقه میباشد، ما ایرانیان بایستی ددیدگاه و اندیشه خود را از رسوبات یهود ستیزانه پاک و مبرا کنیم تا یکی از باتلاق های رشد واپسگرائی در کشورمان برای همیشه خشک شود.

مقدمه

رژیم ایران طی سی سال گذشته، به بهانه حمایت از مردم فلسطین و راه اندازی یک جنگ صلیبی با اسرائیل، هم منافع ملی ما ایرانیان را زیر پا گذاشته، هم به درد و رنج فلسطینیان افزوده است و هم با اشغال نظامی-سیاسی لبنان توسط حزب الله و حمایت رژیم جنایتکار بشار اسد، بنیادگرائی واپسگرایانه خود در مناطقه را گسترش داده و بدین ترتیب، عمر حکومت ضد ایرانی اش را تداوم بخشیده است. بی جهت نیست که محسن رضائی فرمانده سابق سپاه پاسداران در مصاحبه خود گفت: «از بعد سیاسی، نبود ایران در معادلات و مبارزات ملت فلسطین، ضربه ای جبران ناپذیر به سیاست خارجی ایران و منافع ملی ماست».

موفقیت رژیم ایران در برافراشتن پرچم مبارزه با صهیونیسم و تلاش برای نابودی اسرائیل به میزان زیادی مرهون رسوبات ارتجاعی در جوامع اسلامی و در کشور خودمان ایران دانست. رسوباتی که در قلب و مرکز خود روی “یهود ستیزی” بیمارگونه قرار گرفته اند.

طبیعتا به همان اندازه که کارزار “مبارزه با رژیم صهینونیستی” برای حیات جمهوری اسلامی ضروری است، به همان میزان نیز بر سرنوشت ما ایرانیان بطور مستقیم تآثیر گذاشته و نسل های کنونی و آینده کشور تاوان آن را پرداخت می کنند. از آنجا که ” یهود ستیزی و جنگ صلیبی با اسرائیل” یکی از پایه های واپسگرائی اسلامی حاکم بر کشورمان، زیربنای سیاست خارجی و از شگردهای رژیم یرای یارگیری در ایران و در منطقه میباشد، ما ایرانیان بایستی ددیدگاه و اندیشه خود را از رسوبات یهود ستیزانه پاک و مبرا سازیم تا یکی از باتلاق های رشد واپسگرائی در کشورمان را برای همیشه خشک کنیم.

هدف از نوشته حاضر بهیچوجه دفاع یا توجیه رفتار اسرائیل با مردم فلسطین نیست بلکه گام کوچکی در جهت شناخت یهود ستیزی در کشورمان و مبارزه با این پدیده واپسگرایانه میباشد.

برای مطالعه گزارش کامل در فرمات پی دف اف روی لینک کلیک کنید

http://iraniansforum.com/Document/Iran-Anti-Semitism.pdf