ببینید و بخندید،حسن عباسی:خشک شدن سدهای ایران به خاطر معصیت بالا است

حسن عباسی تئوریسین ایدئولوژی خامنه ای گفت: دلیل اصلی خشک شدن سدهای کشور، بالا بودن معصیت است! طرح‌های محیط زیست و هواشناسی اگر جواب میداد؛ آمریکا الان دوسومش در خشکسالی وحشتناکی به سر نمیبرد! بهار نیوز