حسین پویا – بیطرف باید بود! برای شهدای اشرفی

pooya“بیطرف باید بود”!

تقدیم به شهید اشرفی مهندس مهدی فتح اله نژاد (بهروز)

بیطرف باید بود
به همه باید گفت
که چه کیفی دارد بیطرفی
عینهو بی بی سی!
که گهی بیطرف است
بیطرف باید بود

و در این بیطرفی
بهر خوشحالی ملای جنایت پیشه
رنج ها باید برد
غصه ها باید خورد

گاهگاهی باید
سند و مدرک جلادی ملاها را
اندکی خط زد و نادیده گرفت

از سر بیطرفی
کرد اسناد جنایت را پخش
بعد با بیطرفی
مدعی شد که کمی ساختگی ست
چونکه تایید نکرده ست کسی از طرف ملاها
و مقامات نکردند قبول
که چنین واقعه ای رخ داده
بیطرف باید بود

گاو را باید گفت
آفرین بر تو که مثل پدرت باهوشی
یونجه را می فهمی
و از این بیطرفی خوشحالی
تو خودت خرگوشی

کور را باید گفت
که جهان بیطرف است
بزن آن عینک خوش بینی را
تا ببینی که در این شهر زمان بیطرف است
بیطرف باید بود

عینهو بی بی سی!

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: