حضور مریم رجوی در ژنو

m3خبر گزاری  فرانسه از حضور  خانم مریم رجوی، رئيس جمهور شورای ملی مقاومت ايران، خبر داد. خانم مریم رجوی در روز پنج شنبه 29 سپتامبر  (28شهريور)  در یک سمپوزیوم بینالملی در ساختمان مجار دفتر سازمان ملل در ژنو از جوامع بینالمللی خواست تا برای ازادی هفت عضو سازمان مجاهدین خلق که بدست نیروهای مالکی پس از یک حمله جنایتکارانه به قرارگاه اشرف در 10 شهریور، اول سپتامبر به گروگان گرفته شده بودند، اقدام سریع به عمل اورند.

خانم رجوی که در در کنار نخست وزير سابق الجزاير سيد احمد غزالی، در این سیمپوزیوم شرکm1ت کرده بود، از سازمان ملل متحد خواست تا با استقرار نیروهای حافظ صلح «کلاه ابیهای» سازمان ملل در کمپ لیبرتی امنیت این قرارگاه را تضمین کنند.

  خبرگزاری فرانسه از قول یک سخنگوی مجاهدین نوشت: نيروهای عراقی در اول سپتامبر 52 عضو اين سازمان را در کمپ اشرف در نزديکی مرز ايران در استان ديالی که به مدت طولانی پايگاه آنها بود را به قتل رسانده و اموال آنها را به آتش کشيدند.

m2شهادت اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران به طورجهانی محکوم شد اما سازمان ملل و دولتهای غربی مراقب بودند که در ميان گزارشهای مختلف از آنچه اتفاق افتاد کسی را متهم نکنند