حماسه 19بهمن، سالروز عاشورای مجاهدین گرامی باد

حماسه ۱۹بهمن سال۱۳۶۰ – شهادت اشرف رجوی و موسی خیابانی

فدای حداکثر و بی‌چشم‌داشت مجاهدین در آن برهه حساس توانست آنان را در برابر خمینی و ورثهٔ او روسپید و سرفراز نگهدارد .