حمايت شرم آور رژيم آخوندی و روسيه از اسد

 

685894389تلويزيون الجزيره انگليسی

مجری: مصاحبه يی داريم با ژنرال سليم ادريس رئيس ستاد ارتش آزاد سوريه که از انطاکيه در ترکيه با ما در تماس است.

ژنرال سليم ادريس: تسليحات مورد نياز ارتش آزاد و حمايت نظامی رژيم ايران از بشار اسد – ما در حال انتظار برای تصميمهايی، تصميمهای روشنی مبنی بر حمايت از انقلاب سوريه و ارتش آزاد سوريه با تسليحات و مهمات هستيم. در حال حاضر ما نياز بسياری به آنها داريم تا از کشور و مردم خودمان دفاع کنيم . رژيم به طور شديدی از جانب روسها و ايرانيان و نيروهای نظامی حزب الله مورد حمايت قرار دارد که به طور جدی در صحنه در حال درگيری هستند . ما معتقديم که الآن وقت درست برای کشورهای دوستان سوريه است تا تصميم بسيار روشنی برای حمايت از انقلاب سوريه با تسليحات و مهمات اتخاذ کنند .تحويلدهی صرفاً تسليحات سبک، مهمات و شايد تسليحات ضدتانک آنطوريکه بعضی مقامات آمريکايی به طور خصوصی گفته اند کافی نخواهد بود.

متاسفم که بگويم رژيم بشار اسد هر دو روز يکبار بيش از 1400تن مهمات و تسليحات از طرف روسيه دريافت می کند و رژيم ايران نيز به طور روزانه از رژيم حمايت می کند. به اين بايد نيروهای نظامی حزب الله و نيروهای نظامی الحرس الثوري( پاسداران رژيم ايران) و نيروهای نظامی که از عراق می آيند و از مرز عبور می کنند و در کنار رژيم بشار اسد می جنگند را اضافه کرد . اگر قرار باشد ما تسليحات و مهمات معمولی و بسيار کمی و نوعی از تسليحات موشکی ضدتانک از دوستانمان در آمريکا دريافت کنيم، می توانم به صراحت بگويم که اين کافی نخواهد بود و تعادل قوا در صحنه در حال حاضر خوب نيست … کسانی که می آيند و در داخل سوريه با ما درگير می شوند نيروهای نظامی حزب الله، ايران و عراقيها هستند و آنها از هوا پشتيبانی می شوند…

در نشست آخرمان در آنکارا به کشورهای دوستان سوريه گفتم کميته های فنی تشکيل خواهم داد تا در جزئيات با همه کشورها صحبت کنيم که چه تضمينی از ما می خواهند و ما چگونه تضمينی که آنها می خواهند را به آنها خواهيم داد. ما دارای افسران و سربازان زيادی هستيم که به ارتش رژيم پشت کرده اند و در حال حاضر آنها در ارتش آزاد در تمامی نقاط سوريه می جنگند.ما دارای بسياری از جنگجويان هستيم که شورای نظامی را به عنوان شورای فراگير نظامی قبول دارند و برای آزادی و دموکراسی می جنگند که از اسلام مدره هستند و جهادی نيستند و گروه های افراطی نيستند. ادعاهای پوتين و دولت روسيه – پرزيدنت پوتين وقتی تمامی جنگجويان در سوريه را به عنوان جهادی معرفی می کند و گروه های تروريستی معرفی می کند، به اين دليل است که او خودش تروريست شماره يک در جهان است. شرم بر پرزيدنت پوتين برای اين که او دقيقاً می داند که در سوريه چه اتفاقاتی می افتد. او دروغ می گويد او دروغ می گويد و نمی تواند حقيقت را به مردم و اتباع روسيه بگويد . رژيم سوريه مردم را در سوريه می کشد، تانکهای مدرنی که او برای رژيم ديکتاتوری و قاتل می فرستد، هواپيماهای جنگنده در حال نابود کردن کشور هستند، در حال نابود کردن سوريه هستند، آنها در حال کشتن کودکان و زنان هستند…

من با ايالات متحده آمريکا و کشورهای غربی صحبت کرده ام، ما نيازمند دريافت کمک هستيم. بسياری از آنها آمده و از نزديک ما را ديده اند، مانند سناتور مک کين، سناتور مک کين در داخل سوريه با ما ملاقات کرد او با فرماندهان تعدادی از گردانها ملاقات کرد و آنها با او صحبت کردند و او آنها را رويت کرد… اگر شما به ما کمک نکنيد و از ما حمايت نکنيد آيا ما بايد منتظر کمک از ايران باشيم، آيا ما بايد منتظر کمک از روسيه و چين باشيم. حضور حزب الله در داخل خاک سوريه، ما القصير را از دست داديم ولی تمامی کسانی که موضوع سوريه را دنبال می کنند می دانند که جنگ در القصير يک جنگ عادی نبود و يک جنگ عادلانه نبود .

نيروهای حزب الله در القصير توسط هواپيماهای رژيم پشتيبانی می شدند… نيروهای حزب الله که بيشتر از 7000نفر بودند توسط نيروی هوايی رژيم سوريه و توسط موشکهای اسکاد رژيم و آتشباری دور برد توپخانه و آتشباری تانکهای مدرن که روسها برای قاتلان در دمشق ارسال کرده اند، حمايت و پشتيبانی می شدند. تمامی اين تسليحات پر قدرت عليه جنگجويان ما به کار گرفته شده بود در صورتی که جنگجويان ما فقط تسليحات سبک مانند کلاشينکوف و تعداد بسيار کمی از موشکهای آر.پی.جی 7 داشتند.آر پی جی 7 قادر به از دور خارج کردن تانکهای مدرن نيستند .جنگ القصير می تواند در بسياری از جاهای سوريه تکرار شود…

وقتی ما تجهيزات درستی برای دفاع از خودمان و شهرهايمان نداريم جنگها بسيار خطرناک و بسيار سخت خواهند بود… به اين دليل ما خواهان موشکهای ضدهوايی پرتاب از روی دوش جنگجويان هستيم و به اين دليل ما الآن و هميشه خواهان موشکهای ضدتانک از نوع مدرن هستيم که دارای برد زياد هستند ما اين تسليحات را نه الآن بلکه روزهای قبل و ديروز نياز داشتيم شايد فردا و روز بعد از فردا دير خواهد بود چرا که رژيم در تلاش است تا کشور را و تمامی کشور را مجدداً تصرف کند